PRO-CONTROL Sp. z o.o. tlo
  
   English
Firma  Oferta   Certyfikaty  Kontakt
tlo
30-letnie doświadczenie
w realizacji instalacji automatyki
i układów elektrycznych
dla obiektów przemysłowych.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Firma
> PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. Doradztwo
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Projektowanie
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Instalacja i montaż
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Integracja
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Migracja systemów
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Serwis
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Monitoring mediów
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Audyt bezpieczeństwa
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. System PCS7
  PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Systemy SCADA i DCS
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Kontrola wizyjna
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Robotyka
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Branże
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Certyfikaty
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Kontakt
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Recognized System Integrator
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Rzetelna Firma
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Home PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Oferta PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Monitoring mediów PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Systemy monitoringu mediów produkcyjnych
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy monitoringu
mediów produkcyjnych
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System został wdrożony przez firmę PRO-CONTROL w roku 2016 w jednym z dużych zakładów produkcji kosmetycznej.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Założenia systemu:

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Klient potrzebował wdrożyć system, który pozwoliłby na automatyczne zbieranie danych z całego zakładu produkcyjnego w zakresie zużycia wybranych mediów produkcyjnych. System miał za zadanie zastąpić regularne odczytywanie danych z lokalnych liczników oraz udostępnić zebrane informacje w przejrzystej formie dla zdefiniowanej grupy odbiorców sieci biurowej. Dodatkowo istotny był zdalny dostęp do danych dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia.

Dane miały być prezentowane w intuicyjny sposób umożliwiający szybką lokalizację konkretnych obszarów i liczników na mapie zakładu, miały także umożliwiać tworzenie wykresów dla poszczególnych obszarów oraz liczników, a także generować raporty z możliwością eksportu do MS Excel w celu dalszej analizy. W przypadku przekroczeń zdefiniowanych w systemie limitów wartości zużycia system miał automatycznie generować alarmy. Klient posiadał w dużej części opomiarowanie zużycia energii elektrycznej w rozdzielniach elektrycznych z możliwością przesyłania danych do zainstalowanego sterownika S7-300. W zakresie opomiarowania zużycia wody w momencie rozpoczynania projektu bazowaliśmy na lokalnych licznikach analogowych oraz w części zakładu przepływomierzach.

Po stronie klienta leżało doposażenie instalacji w lokalne panele z możliwością włączenia do sieci przemysłowej i zbieranie danych do istniejącego sterownika S7-300. Po stronie PRO-CONTROL leżało podłączenie wszystkich paneli lokalnych oraz przepływomierzy do sieci przemysłowej, uzupełnienie brakujących pomiarów energii elektrycznej, wymiana CPU sterownika na mocniejszy, w celu wprowadzenia wszystkich nowych pomiarów, modyfikacje oprogramowania sterownika oraz wizualizacji SCADA po stronie sieci przemysłowej, tak, aby obsługiwane i prezentowane były wszystkie pomiary. Dodatkowo stworzona została całkowicie od podstaw aplikacja WWW, która została zainstalowana po stronie sieci biurowej oraz skonfigurowana została wymiana danych pomiędzy wizualizacją przemysłową a serwisem WWW.Serwis raportowy powstał w wyniku szczegółowych uzgodnień z klientem, tak aby odpowiadał zarówno na potrzeby w zakresie wymaganych informacji jak również aby pozwalał w przejrzysty i intuicyjny sposób poruszać się użytkownikom po aplikacji. Dodatkowo w części raportowej przygotowane zostały narzędzia umożliwiające raport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego pozwalającego na dalsze, zaawansowane analizy. Wdrożony system pozwala na monitorowanie oraz analizę w następujących obszarach: woda, energia elektryczna, sprężone powietrze, centrale wentylacyjne.

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 1. Monitoring zużycia mediów - strona główna
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 2. Monitoring zużycia mediów - mapa zakładu (layout ogólny)
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 3. Monitoring zużycia mediów - szczegóły licznika wody
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 4. Monitoring zużycia mediów - szczegóły dla central wentylacyjnych
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 5. Monitoring zużycia mediów - przykładowe raporty
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
powrót
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
ul. Serwituty 29
02-233 Warszawa
tel. +48 22 5780 400
info@pro-control.pl
marketing@pro-control.pl
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
      PRO-CONTROL Sp. z o.o. 2020
      Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
Polityka prywatności i cookies
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.