PRO-CONTROL Sp. z o.o. tlo
  
   English
Firma  Oferta   Certyfikaty  Kontakt
tlo
30-letnie doświadczenie
w realizacji instalacji automatyki
i układów elektrycznych
dla obiektów przemysłowych.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Firma
> PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. Doradztwo
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Projektowanie
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Instalacja i montaż
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Integracja
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Migracja systemów
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Serwis
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Monitoring mediów
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Audyt bezpieczeństwa
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. System PCS7
  PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Systemy SCADA i DCS
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Kontrola wizyjna
  PRO-CONTROL Sp. z o.o. Robotyka
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Branże
> PRO-CONTROL Sp. z o.o. Certyfikaty
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Kontakt
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Recognized System Integrator
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Rzetelna Firma
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Home PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Oferta PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Monitoring mediów PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Monitoring efektywności linii i zużycia gazu
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Monitoring efektywności linii
i zużycia gazu
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System został wdrożony przez firmę PRO-CONTROL w roku 2015 w jednym z dużych zakładów produkcji spożywczej.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Założenia systemu:

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Klient potrzebował wdrożyć system, który pozwoliłby na automatyczne zbieranie danych z wybranych urządzeń produkcyjnych w zakresie zużycia gazu oraz monitorowania efektywności energetycznej tych urządzeń. System miał za zadanie zastąpić skomplikowane wyliczanie efektywności na podstawie surowych danych, zbieranych z przepływomierzy oraz sterowników oraz miał udostępnić zebrane informacje w przejrzystej formie dla zdefiniowanej grupy odbiorców:
  • dla operatorów na liniach miała być dostępna jasna informacja na temat osiąganych wyników w zakresie efektywności i zużycia gazu;
  • dla osób nadzorujących produkcję dostępne miały być analizy wyników osiąganych przez poszczególne zmiany przy produkcji konkretnych zamówień.

Dodatkowo istotny był zdalny dostęp do danych dla użytkowników posiadających stosowne uprawnienia. Dane miały być prezentowane w podziale na poszczególne zlecenia produkcyjne i miały umożliwiać tworzenie czytelnych wykresów dla poszczególnych urządzeń, a także generować raporty z możliwością eksportu do MS Excel w celu dalszej analizy. Dla wybranych urządzeń system przeliczał na podstawie danych rzeczywistą efektywność oraz prezentował na bargrafach wyniki uzyskiwane w trakcie poszczególnych zmian produkcyjnych w odniesieniu do zdefiniowanych w panelu administracyjnym celów.

PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Zadanie:

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Dane z poszczególnych liczników były w momencie rozpoczęcia projektu dostępne w produkcyjnej bazie danych (SQL). Po stronie PRO-CONTROL leżało stworzenie całkowicie od podstaw aplikacji WWW, która została zainstalowana po stronie sieci biurowej oraz skonfigurowana została wymiana danych pomiędzy bazą przemysłową a serwisem WWW. Serwis raportowy powstał w wyniku szczegółowych uzgodnień z klientem, tak aby odpowiadał zarówno na potrzeby w zakresie wymaganych informacji jak również aby pozwalał w intuicyjny sposób poruszać się użytkownikom po aplikacji. Dodatkowo w części raportowej przygotowane zostały narzędzia umożliwiające raport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego pozwalającego na dalsze, zaawansowane analizy.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 1. Monitoring zużycia gazu - przykładowa Suszarnia
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 2. Monitoring efektywności - obciążenie Claytonów
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 3. Monitoring zużycia gazu - przykładowy raport
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Ekran 4. Monitoring zużycia gazu - przykładowy eksport raportu do formatu XLS
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
powrót
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
ul. Serwituty 29
02-233 Warszawa
tel. +48 22 5780 400
info@pro-control.pl
marketing@pro-control.pl
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
      PRO-CONTROL Sp. z o.o. 2020
      Strona główna
Kontakt
Mapa serwisu
Polityka prywatności i cookies
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.