PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
tlo tlo tlo tlo tlo
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
 
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
>
>
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Doradztwo PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Sterowniki PLC PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Migracja systemów PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PCS7 - wdrożenia systemu PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy SCADA i DCS PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Monitoring mediów PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Robotyka PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Kontrola wizyjna PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Projektowanie PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Integracja PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Instalacja i montaż PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Serwis PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
>
>
>
>
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Rzetelna Firma
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Recognized System Integrator
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Mitsubish SI Registered
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - PSI Cognex
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Home PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Oferta PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Systemy MES

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
SYSTEMY MES - ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (Manufacturing Execution System) Automatyzacja procesów produkcji nieuchronnie zmierza w kierunku centralizacji i koncentracji wszystkich istotnych informacji w formie jednego systemu nadrzędnego. Coraz częściej prace prowadzone przez PRO-CONTROL mają na celu integrację poszczególnych etapów produkcji:
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System MES
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System MES
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System MES
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System MES
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Najważniejsze korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania produkcją:
  • Wdrożone systemy MES pozwalają na uproszczenie zarządzania całym zakładem, prowadzonego obecnie z nowoczesnej centralnej sterowni tylko przez kilka osób korzystających ze stanowisk komputerowych.
  • System automatycznie steruje wszystkimi napędami, realizuje rozbudowane układy regulacji, wizualizuje każdy etap procesu, sygnalizuje stany alarmowe oraz archiwizuje wszystkie dane procesowe.
  • Systemy MES umożliwiają stałe monitorowanie wszystkich czynników wpływających na jakość finalnego produktu oraz pozwala na szybką identyfikację ewentualnych odchyleń jakościowych (jeszcze na etapie produkcji).
  • Włączenie magazynów do głównego systemu pozwala na dokładną kontrolę i analizę zużycia surowca i czynników energetycznych oraz ocenę aktualnego poziomu wydajności instalacji.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System MES
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Przykłady Integracji Systemów:
  • System MES - rozbudowa systemu wspierającego produkcję oraz monitorowanie efektywności na linii produkcji słodyczy. pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  • Stworzenie systemu Sterowania i Wizualizacji Syropiarni aplikacją InBatch w Zakładach Tymbark S.A. pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  • Integracja Systemu Rejestracji Danych na Prasach PCX z Ogólnowydziałową Bazą Danych w Michelin Polska S.A. pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
  • Kompleksowa Modernizacja Linii Produkcyjnych Granulatu PCW w Zakładach Anwil S.A. Włocławek. pobierz w PDF PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
tlo PRO-CONTROL Sp. z o.o. tlo ul. Serwituty 29, 02-233 Warszawa tlo Tel.: (+48 22) 578 0400, Fax: (+48 22) 863 9261 tlo e-mail: info@pro-control.pl tlo
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.