PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
tlo tlo tlo tlo tlo
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
 
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
>
>
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Doradztwo PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy MES PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Sterowniki PLC PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Migracja systemów PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PCS7 - wdrożenia systemu PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Monitoring mediów PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Robotyka PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Kontrola wizyjna PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Projektowanie PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Integracja PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Instalacja i montaż PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Serwis PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.
>
>
>
>
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Rzetelna Firma
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Siemens Solution
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Recognized System Integrator
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Certyfikat Gold Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Omron Solution Partner
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - Mitsubish SI Registered
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. - PSI Cognex
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. Home PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o. Oferta PRO-CONTROL Sp. z o.o. > PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.

Systemy SCADA i DCS

PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy sterowania SCADA stanowią kręgosłup każdej zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Od kontroli poszczególnych funkcji do dostarczania informacji o całym systemie, te trzy elementy składowe zapewniają ciągłość produkcji. Zapewniają one ponadto niezbędny poziom bezpieczeństwa i niezawodności każdego systemu, poprzez stałą kontrolę urządzeń i system alarmowy informujący o występujących usterkach.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Obraz
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy sterowania SCADA
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Skrót SCADA oznacza Supervisory Control and Data Acquisition czyli Nadzór, Sterowanie i Zbieranie Danych. Systemy SCADA mają za zadanie sprawowanie scentralizowanego nadzoru nad obiektami przemysłowymi. W skład architektury typowego systemu wchodzą wszelkie urządzenia, które za pośrednictwem jednostek określanych jako RTU (Remote Telemetry Unit) są kontrolowane przez centralny komputer.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Obraz
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Centralna jednostka kontroli
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Centralna jednostka systemu SCADA ma podwójną rolę. Z jednej strony ma ona za zadanie dostarczać informacji o systemie (odczyty wskaźników, stan urządzeń) do operatora w czytelnej formie. Z drugiej strony Systemy sterowania SCADA umożliwiaja operatorowi kontrolę działania systemu i urządzeń poprzez wprowadzanie zmian w ramach ściśle określonych procedur.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Automatyczna kontrola urządzeń
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Interakcja systemu SCADA z operatorem najczęściej oparta jest na sygnałach ostrzegawczych i alarmach. Po wykryciu nietypowej sytuacji lub awarii w urządzeniach system SCADA informuje operatora, którego zadaniem jest problem usunąć. Jednak, wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, nowoczesne systemy są w stanie automatycznie radzić sobie z wieloma zaistniałymi problemami. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego w takich przypadkach zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Obraz
PRO-CONTROL Sp. z o.o.PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Wizualizacja procesów
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Interfejs systemu SCADA udostępnia operatorowi wizualizację procesów zachodzących w systemie w postaci dwu lub trójwymiarowych schematów, przedstawianych na ekranie komputerowym. Systemy sterowania SCADA są ponadto zaopatrzone w oprogramowanie umożliwiające operatorom edycję tych schematów w trybie graficznym, co pozwala na wygodne i niemal intuicyjne sprawowanie kontroli nad systemem.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Obraz
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Współpraca z innymi systemami
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
System SCADA sprawuje kontrolę nad obiektami przemysłowymi i przez to jest cennym źródłem informacji na temat linii produkcyjnej. Dlatego Systemy sterowania SCADA mogą współpracować z systemami zarządzania produkcją takimi jak systemy MES.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL wdraża Systemy sterowania SCADA m.in. takich producentów jak Siemens (SIMATIC WinCC, PCS7) oraz Wonderware (InTouch).
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Systemy DCS
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
Na bazie systemów SCADA buduje się systemy sterowania DCS. DCS oznacza Distributed Control System czyli rozproszone systemy automatyki. Pojęcia tego używa się w odniesieniu do wielu systemów, które sprawują kontrolę nad obiektami przemysłowymi umożliwiając zdalny dostęp operatorom.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
tlo PRO-CONTROL Sp. z o.o. tlo ul. Serwituty 29, 02-233 Warszawa tlo Tel.: (+48 22) 578 0400, Fax: (+48 22) 863 9261 tlo e-mail: info@pro-control.pl tlo
PRO-CONTROL Sp. z o.o.
PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o. PRO-CONTROL Sp. z o.o.