Home » Kontrola jakości opakowań w farmacji

Kontrola jakości opakowań w farmacji

W 2022 roku firma PRO-CONTROL w dużych zakładach farmaceutycznych wykonała system wizyjny do kontroli butelek. 

Zadaniem stanowiska jest kontrola czterech parametrów butelek. System wizyjny składa się z 7 kamer. Kontrola pęknięć odbywa się na całym obwodzie. Do tego celu służy 6 kamer monochromatycznych i specjalne oświetlenie sterowane prądowo, które pozwala osiągnąć czas naświetlania rzędu 50µs. 

wizyjna kontrola plastikowych opakowań

Dzięki krótkiemu czasowi naświetlania możliwa jest kontrola wizyjna przy pełnej prędkości linii. Kontrola nadruku odbywa się od góry za pomocą oświetlenia dającego równomierny rozkład światła na całej powierzchni kontrolowanego korka.