Home » Branże » Branża energetyczna

Branża energetyczna

Narzędzia diagnostyczne w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej dla energetyki zapewniają wysoką niezawodność instalacji, stabilność i usprawniają obsługę techniczną. Dostęp do najważniejszych danych procesowych, czy systemy zarządzania alarmami ułatwiają koordynację pracy elektrowni czy elektrociepłowni, zapobiegają awariom i skracają ich czas.

Pro-Control wykonał wiele modernizacji systemów sterowania i migracji systemów. Przykłady zrealizowanych projektów w branży energetycznej:

 • System DCS SIEMENS PCS7 w elektrociepłowni Siekierki (zobacz szczegółowy opis projektu): wykonanie systemu sterowania przyjęciem i transportem biomasy z dodatkowym układem odpylania, w tym:
  • opracowanie projektu wykonawczego
  • opracowanie i implementacja algorytmów sterowania w systemie PCS7
  • integracja z systemem nawęglania
  • integracja z ogólnozakładowym systemem nadrzędnym PI
  • projekt, oprogramowanie, uruchomienie i dokumentacja powykonawcza
  • opracowanie nowych algorytmów sterowania (na bazie analizy algorytmów z systemu Teleperm)
  • wymiana stacji operatorskich oraz stacji inżynierskiej
  • wymiana infrastruktury sieci komunikacyjnych
  • koncepcja, projekt, oprogramowanie
 • Wykonanie systemu sterowania nawęglania – rozproszony system cyfrowy Siemens PCS7, w tym:
  • pełna redundancja systemu
  • wykonanie systemu raportowego
  • modernizacja systemu automatyki oczyszczalni  ścieków
  • kompleksowa modernizacja układu sterowania  wody ruchowej w bloku 8 oraz modyfikacja kolektora wody ruchowej w bloku 200 MW
  • modernizacja systemu cyfrowego nawęglania,  w tym upgrade oprogramowania użytkowego Siemens PCS7 do wersji 7.1
  • podłączenie wag taśmowych i stacji próbkowania węgla do systemu sterowania nawęglaniem

Zaufali nam