Home » Branże » Branża cukrownicza

Branża cukrownicza

Pro-Control zrealizował kilkadziesiąt projektów automatyki przemysłowej w branży cukrowniczej, od usprawniania procesów technologicznych po kompleksowe modernizacje i rozbudowy cukrowni. Projekty realizowaliśmy w Polsce, w Hiszpanii, Rosji, Kazachstanie, na Białorusi, Ukrainie i Łotwie.

Posiadamy wyspecjalizowaną grupę projektantów, obsługujących realizacje dla przemysłu cukrowniczego.

Korzyści z wprowadzenia rozwiązań nowoczesnej automatyki przemysłowej i sterowania mają swoje odzwierciedlenie w kosztach i zyskach, poprzez:

 • monitoring parametrów ciśnieniowych, termicznych
 • czas trwania poszczególnych etapów produkcji, energochłonność
 • stopień wykorzystania maszyn OEE
 • monitoring mediów produkcyjnych – zużycia wody, surowców energetycznych
 • łatwość diagnostyki awarii, podgląd kluczowych parametrów dla kierowników utrzymania ruchu, produkcji
 • zwiększenie wydajności cukrowni, poprawę jakości cukru (czystość, zabarwienie)

Wartości pomiarowe, nastawione parametry, wielkości bilansowe, czy istotne alarmy  – to tylko wybrane kluczowe informacje, które mogą być prezentowane w postaci synoptyk oraz archiwizowane (trendy).

 

Wybrane projekty zrealizowane przez Pro-Control w branży cukrowniczej:

 • Modernizacja i rozbudowa cukrowni do przerobu 11,5 tys. ton na dobę – zastosowanie kompleksowego systemu automatyki i opomiarowanie wszystkich istotnych miejsc instalacji, pełna kontrola założonych parametrów technologiczno-produkcyjnych – zobacz opis projektu
 • Modernizacja systemu automatyki suszarni w oparciu o DCS firmy ABB – zobacz opis wdrożenia
 • Kompleksowa automatyzacja cukrowni i rafinerii cukru surowego  –zobacz szczegóły
 • Modyfikacja systemu sterowania produkcją w zakresie wymiany danych, wizualizacji i archiwizacji
 • Dostawa i wymiana przetwornic częstotliwości
 • Modyfikacja systemu sterowania produktownią w zakresie komunikacji po PROFIBUS DP cukroskopów z systemem Freelance
 • Połączenie systemu Freelance z systemem Crystobserver/ITECA SOCADEI służących do analizy i monitorowania kryształków cukru w warniku
 • Modernizacja cukrowni i pakowni
 • Program automatycznego gotowania cukrzycy warnika II i III
 • Sterowanie i wizualizacja 4 podgrzewaczy płytowych w stacji podgrzewania soku defekacyjnego
 • Projekt i zmiana oprogramowania dla stacji pakowania cukru – rozszerzenie funkcjonalności o segregację cukru
 • Projekt oraz program automatycznego gotowania cukrzycy zarodowej – warnik 60t z mieszadłem sterowanym falownikiem, w tym dostawy: szafa sterownicza z redundowanym sterownikiem AC800FR ABB, szafa modułowa (moduły S800 ABB)
 • System automatyki dla procesu produkcji zimnego krystalizatu i cukrzycy zarodowej
 • Modernizacja zagrzewaczy i upgrade systemu Freelance
 • Projekt i prefabrykacja szaf sterownikowych i falownikowych warników B i C, modyfikacja oprogramowania systemu Freelance oraz uruchomienie systemu sterowania mieszadłami warników
 • Remont szaf zasilająco-sterowniczych warników
 • Automatyzacja suszarni wysłodków oraz punktu poboru prób
 • Wizualizacja i otoczenie automatyki dla wirówek AB oraz sterowanie i wizualizacja zaworów parowych na kotłach
 • System sterowania i zasilania dla biogazowni w cukrowni
 • Kompleksowa modernizacja cukrowni
  1. branża elektryczna: projekt, nadzór nad montażem, uruchomienie, oświetlenie
  2. branża AKPiA: projekt, opracowanie algorytmów sterowania i regulacji, wykonanie oprogramowania, kompletacja dostaw, wykonanie prefabrykatów, montaż obiektowy, nadzór nad montażem i uruchomienie.
 • Modernizacja oprogramowania sterowania robota paletyzującego Kawasaki ZD130 oraz oprogramowania suszarni wysłodków

Zaufali nam