Home » Realizacje » Modernizacja i rozbudowa cukrowni do przerobu 11,5 tys. ton na dobę

Branża cukrownicza

Modernizacja i rozbudowa cukrowni do przerobu 11,5 tys. ton na dobę

Firma PRO-CONTROL rozpoczęła współpracę z jedną z największych cukrowni w Polsce od wdrożenia kompleksowej modernizacji systemu automatyki dla wydziałów stacji dyfuzji, oczyszczania soku, wyparki oraz warników. Kolejnym etapem było zlecenie rozbudowy cukrowni do przerobu 11,5 tys. ton na dobę.  

Zakres realizacji:  

 • branża elektryczna  (projekt, nadzór nad montażem, uruchomienie, oświetlenie); 
 • branża AKPiA (projekt, opracowanie algorytmów sterowania i regulacji, wykonanie oprogramowania, kompletacja dostaw, wykonanie prefabrykatów, montaż obiektowy, nadzór nad montażem i uruchomienie). 

Zakres modernizacji:  

 • surownia,
 • buraczarnia i plac buraczany, 
 • dyfuzja i oczyszczanie soku, 
 • prasy błota, 
 • suszarnia wysłodków, 
 • stacja wyparna, 
 • odkładanie soku gęstego, 
 • afinacja i klarowanie cukru,
 • produktownia,
 • instalacja cukrzycy zarodowej. 

Opis systemu

System cyfrowy: 

Industrial IT firmy ABB

Elementy systemu:  

 • 15 stacji procesowych (w większości redundowanych), 
 • 16 stacji operatorskich  (w większości dwumonitorowych). 

systemy automatyki przemysłowej

Magistrala systemowa:  

 • redundowana magistrala komunikacyjna Ethernet;  
 • obiektowa magistrala PROFIBUS-DP – łącząca urządzenia i rozdzielnie elektryczne (SIMOCODE  do kontroli i zabezpieczeń dla silników elektrycznych, falowniki i softstarty, MULTIMUZ napędy silnikowe 6kV, transformatory); 
 • system obsługuje około 9.000 sygnałów I/O

W cukrowni od wielu lat wykorzystywany jest system cyfrowy – IndustrialIT firmy ABB (dawniej Freelance 2000), który w związku z modernizacją uległ rozbudowie i obecnie obsługuję on prawie wszystkie węzły technologiczne i produkcyjne w sumie ok. 9.000  I/O.

sterowniki przemysłowe

Dla potrzeb branży technologicznej i kadry zarządzającej fabryką wykonane zostało również specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne, które informacje dostępne w systemie cyfrowym gromadzi w bazie danych pakietu MsAccess, umożliwia ich późniejszą prezentację i analizę w celu optymalizacji przebiegu produkcji. 

Podsumowanie

Zastosowanie kompleksowego systemu automatyki i opomiarowanie wszystkich istotnych miejsc instalacji pozwoliło na uzyskanie ciągłej i pełnej kontroli założonych parametrów technologiczno-produkcyjnych oraz w okresie eksploatacji odnotowano poprawę osiąganych wskaźników jakości, znaczne obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie wydajności.