Audyt maszyn

Home » Oferta » Audyt maszyn

  • System bezpieczeństwa dla maszyn i linii produkcyjnych
  • Analiza i audyt
  • Dostosowanie do norm PN-EN ISO 12100:2012 oraz PN-EN ISO 13849-1:2016-02
  • Deklaracja zgodności
Oferujemy pomoc naszych wykwalifikowanych inżynierów w uruchamianiu kompletnych systemów bezpieczeństwa dla maszyn i linii produkcyjnych tak aby spełniały wszystkie obecnie obowiązujące normy z serii PN-EN. 

Nasi specjaliści wykonają analizę techniczną oraz weryfikację maszyny i wskażą działania niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny w Państwa zakładzie. Pomogą w ustaleniu potrzeb inwestycyjno-modernizacyjnych klienta. Prawidłowe wykrycie zagrożeń oraz ich eliminacja zapewnieni bezpieczeństwo dla obsługujących maszyny pracowników oraz da wymierne korzyści dla w postaci wydłużenia żywotności maszyny oraz oszczędności kosztów jej eksploatacji.

Oferujemy:
  • Analizę – ocena stanu bezpieczeństwa istniejącej maszyny oraz analiza ryzyka, 
  • Audyt – przeprowadzenie audytu i opracowanie raportu ze wskazaniem punktów krytycznych, 
  • Dostosowanie maszyny – czyli eliminacja istniejących zagrożeń, 
  • Deklarację zgodności – wystawienie oświadczenia zgodności.

Firma PRO-CONTROL posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji systemów sterowania oraz systemów bezpieczeństwa dla maszyn oraz linii produkcyjnych. 

Firma PRO-CONTROL otrzymała także nagrodę OMRON SYSMAC SAFETY APPLICATIONS CONTEST w 2015 roku za najbardziej kompleksową i zaawansowaną aplikację Systemu Bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania SYSMAC firmy OMRON. 

Zabrane doświadczenia oraz wiedza zdobyta w trakcie specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych pozwoliły na zaoferowanie usługi audytu bezpieczeństwa maszyn przemysłowych w zakresie ich zgodności aktualnie obowiązującymi normami. 

Proces oceny ryzyka i jego redukcji prowadzimy zgodnie ze schematem oraz zaleceniami zawartymi w normach PN-EN ISO 12100:2012 oraz PN-EN ISO 13849-1:2016-02. 

Wykonaliśmy także wiele zaawansowanych instalacji wykorzystujących roboty przemysłowe, gdzie niezbędne było zapewnienie bezpiecznej współpracy maszyn z człowiekiem.