Systemy zarządzania produkcją MES

Home » Oferta » Systemy zarządzania produkcją MES

Automatyzacja procesów produkcji zmierza w kierunku centralizacji i koncentracji wszystkich istotnych informacji w formie jednego systemu nadrzędnego. Wiele projektów prowadzonych przez firmę PRO-CONTROL ma na celu integrację poszczególnych etapów produkcji w jeden system zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie.

Systemy MES – korzyści

 • Wdrożone systemy MES pozwalają na uproszczenie zarządzania całym zakładem, prowadzonego obecnie z nowoczesnej centralnej sterowni tylko przez kilka osób korzystających ze stanowisk komputerowych.
 • System automatycznie steruje wszystkimi napędami, realizuje rozbudowane układy regulacji, wizualizuje każdy etap procesu, sygnalizuje stany alarmowe oraz archiwizuje wszystkie dane procesowe.
 • Systemy MES umożliwiają stałe monitorowanie wszystkich czynników wpływających na jakość finalnego produktu oraz pozwala na szybką identyfikację ewentualnych odchyleń jakościowych (jeszcze na etapie produkcji).
 • Włączenie magazynów do głównego systemu pozwala na dokładną kontrolę i analizę zużycia surowca i czynników energetycznych oraz ocenę aktualnego poziomu wydajności instalacji.

  * pola wymagane

  System zarządzania produkcją MES – wdrożenie

  Jednym z najważniejszych kroków jest przygotowanie solidnego audytu linii, podlegających wdrożeniu systemu oraz poznanie i odzwierciedlenie w dokumentacji krok po kroku całego procesu produkcji. Pozwoli to określić kluczowe punkty, z których konieczne będzie zbieranie danych. Do tej części projektu należy podejść bardzo poważnie, angażując wszystkie osoby, które mogą mieć wkład merytoryczny w dyskusji, poczynając od dyrektora a kończąc na operatorze maszyny.

  Niejednokrotnie okazuje się, że już na tym etapie wdrożenia systemu MES udaje się zidentyfikować procesy, które w prosty sposób można poprawić oraz dodatkowe potrzeby inwestora, które należy objąć projektem.

  • Analiza trendów i danych historycznych z parametrów produkcji.
  • Dostęp do informacji o surowcach użytych w poszczególnych partiach produkcji.
  • Dostęp do informacji o produkcie końcowym, wykorzystującym dany surowiec.
  • Możliwość podglądu on-line wszystkich istotnych elementów procesu produkcji.
  • Zbieranie informacji o wydajności linii produkcyjnych, urządzeń w zadanych interwałach
  • Analiza przestojów poszczególnych urządzeń i ich przyczyn.

  Warto od samego początku zaplanować etapową realizację wdrożenia systemu realizacji produkcji MES. Rozsądne okazuje się objęcie projektem jednej najbardziej reprezentatywnej linii, w ramach projektu pilotażowego. Takie podejście pozwoli samemu inwestorowi na zweryfikowanie swoich potrzeb i poznanie możliwości wdrażanego systemu w ramach pilota, co pozwoli lepiej i sprawniej realizować projekt na pozostałych liniach czy jednostkach produkcyjnych.

  Możliwości modułów systemu MES

  • śledzenie OEE Overall Equipment Effectiveness – wydajności maszyn
  • monitoring istotnych parametrów procesu produkcyjnego, które bezpośrednio przekładają się na jakość produktu końcowego. Obok uciążliwości związanej z koniecznością notowania przez operatorów wybranych zmiennych dochodzi tu jeszcze chęć wyeliminowania czynnika ludzkiego, który niejednokrotnie powoduje przekłamania w rejestrowanych danych.
  • aplikacje typu Track&Trace, które wychodzą już poza samą linię produkcyjną i pozwalają śledzić produkt także na pakowniach, w magazynach czy nawet w dystrybucji. Takie rozwiązania doskonale ułatwiają zarządzanie w przypadku kryzysów związanych z wykryciem powtarzających się wad produktu.

  O systemie klasy MES i jego wdrożeniu przeczytasz tutaj.

  System zarządzania produkcją MES w Twoim zakładzie? Skontaktuj się z nami.