Systemy MES

Home » Oferta » Systemy MES

  • Projektowanie I wdrażanie
  • Monitoring linii produkcyjnych
  • Śledzenie realizacji produkcji (systemy recepturowe Batch)

Automatyzacja procesów produkcji zmierza w kierunku centralizacji i koncentracji wszystkich istotnych informacji w formie jednego systemu nadrzędnego. Coraz częściej prace prowadzone przez firmę PRO-CONTROL mają na celu integrację poszczególnych etapów produkcji.

Największe korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania produkcją:

  • Wdrożone systemy MES pozwalają na uproszczenie zarządzania całym zakładem, prowadzonego obecnie z nowoczesnej centralnej sterowni tylko przez kilka osób korzystających ze stanowisk komputerowych. 
  • System automatycznie steruje wszystkimi napędami, realizuje rozbudowane układy regulacji, wizualizuje każdy etap procesu, sygnalizuje stany alarmowe oraz archiwizuje wszystkie dane procesowe. 
  • Systemy MES umożliwiają stałe monitorowanie wszystkich czynników wpływających na jakość finalnego produktu oraz pozwala na szybką identyfikację ewentualnych odchyleń jakościowych (jeszcze na etapie produkcji). 
  • Włączenie magazynów do głównego systemu pozwala na dokładną kontrolę i analizę zużycia surowca i czynników energetycznych oraz ocenę aktualnego poziomu wydajności instalacji.