Home » Realizacje » Komputerowy system kontroli wagi wyrobów paczkowanych

Branża chemiczna

Komputerowy system kontroli wagi wyrobów paczkowanych

Firma PRO-CONTROL wykonała komputerowy system kontroli wagi netto e wyrobów paczkowanych w zakładach produkcyjnych chemii gospodarczej i domowej.

Oczekiwania klienta: 

 • bieżąca kontrola wagi; 
 • obliczenia zgodne z Metodą Referencyjną Statystycznej Kontroli Towarów Paczkowanych;  
 • zliczanie opakowań; 
 • komunikacja z wagami po łączu RS232/485; 
 • wizualizacja stanu pracy wag; 
 • gromadzenie wyników kontroli na dysku; 
 • dostęp do informacji poprzez sieć zakładową;
 • generowanie raportu z każdej partii; 
 • otwartość systemu; 
 • możliwość dalszej rozbudowy systemu. 
automatyzacja procesów echnologicznych

Opis systemu

Zakres realizacji:

 • linie produkcyjne towarów paczkowanych,
 • płyny, proszki,
 • 13 wag kontrolnych,
 • wagi przepływowe.

System kontroli wagi netto obejmuje dwa niezależne podsystemy – dla linii proszków i dla linii płynów. Każdy z nich nadzoruje podporządkowaną mu linię, wykonując pomiary i obliczenia oraz generując końcowe raporty.

System cyfrowy:

 • SIMATIC firmy SIEMENS,
 • InTouch firmy Wonderware.

Elementy składowe:

 • 2 nadrzędne stanowiska komputerowe,
 • 13 modułów obiektowych,
 • 13 wag kontrolnych,
 • magistrala komunikacyjna RS485,
 • magistrala komunikacyjna PROFIBUS.

 

automatyzacja linii produkcyjnych

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu komputerowego systemu możliwa jest dokładna automatyczna kontrola towarów paczkowanych na poszczególnych liniach produkcyjnych.

System zlicza opakowania podlegające ważeniu, dokonuje obliczeń statystycznych oraz podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu badanej partii. Wyniki obliczeń składowane są komputerze, co pozwala na ich analizę w dowolnym czasie. Baza danych jest dostępna dla innych użytkowników i pracowników sieci zakładowej. Ciągła komunikacja z systemem nadrzędnym pozwala obsłudze linii paczkującej na bieżąco kontrolować przebieg procesu kontroli i jej wyniki.

Dokładna prezentacja graficzna procesu kontroli wagi widoczna jest na stanowisku komputerowym na ekranie monitora (wartości liczbowe, wykresy, animacje), a wszelkie przekroczenia wielkości progowych są sygnalizowane w postaci ostrzeżeń i alarmów.

Także na tym stanowisku operator wprowadza wszystkie parametry związane z kontrolą wagi netto (typ produktu, kod i wielkość partii, progi alarmowe).

Możliwość implementacji w systemie dowolnych protokołów komunikacyjnych pozwala na współpracę z wagami różnego typu, dzięki czemu system może być rozbudowany w przyszłości o kolejne stanowiska kontroli.