Home » Realizacje » System automatyki DCS firmy ABB dla zakładu siarczanu glinu w Egipcie

Branża chemiczna

System automatyki DCS firmy ABB dla zakładu siarczanu glinu w Egipcie

Firma PRO-CONTROL zrealizowała kompletny system sterowania i automatyki dla fabryki Siarczanu Glinu w Egipcie. Szczególny charakter pracy na obiekcie wynikał z faktu, że siarczan glinu wykorzystywany jest do uzdatniania wody, która stanowi w Egipcie surowiec strategiczny.

Opis systemu

Zadaniem firmy PRO-CONTROL było stworzenie i uruchomienie kompletnego układu sterowania dla całego procesu produkcji siarczanu glinu. Rozmiar obiektu to około 1200 sygnałów I/O, w tym ponad 170 sygnałów analogowych. Jako część centralna systemu AKPiA zainstalowany został nowoczesny system cyfrowy Industrial IT (dawniej Freelance 2000) firmy ABB.

automatyzacja procesów wytwarzania

 

Firma PRO-CONTROL odpowiadała za całość praz związanych z wykonaniem i uruchomieniem systemu automatyki, w szczególności za:

  • Projekt techniczny wykonawczy instalacji AKPiA.
  • Nadzór autorski nad realizacją projektu branży AKPiA.
  • Kompletacja i montaż na terenie Polski szaf krosowych AKPiA.
  • Oprogramowanie systemu cyfrowego na bazie otrzymanej dokumentacji.
  • Opracowanie instrukcji obsługi systemu cyfrowego.

 

System składał się:

  • ze stacji procesowej opartej o sterownik AC800F,
  • dwóch stacji operatorskich zlokalizowanych w centralnej sterowni,
  • modułów I/O serii S800 zamontowanych w szafkach krosowych rozmieszczonych na obiekcie.

Dodatkowo dla lokalnej obsługi oddalonych fragmentów instalacji (zbiorniki magazynowe kwasu siarkowego i zbiorniki płynnego siarczanu glinu) zainstalowane zostały dwa panele operatorskie zamontowane na elewacjach szafek krosowych.

Stacja procesowa i stacje operatorskie zostały zintegrowane za pomocą magistrali ETHERNET. Moduły I/O połączone zostały ze stacją procesową za pomocą obiektowej magistrali komunikacyjnej PROFIBUS-DP, w wykonaniu światłowodowym. W celu podniesienia niezawodności magistrala ułożona została w układzie RING. Do komunikacji z dostarczanymi panelami operatorskimi oraz innymi urządzeniami technologicznymi (wagami kaolinu mielonego oraz wagami wodorotlenku glinu) użyta została magistrala MODBUS, również w wykonaniu światłowodowym.

automatyzacja produkcji

Nadrzędny system nadzoru realizuje funkcje typowe dla systemu automatyki, a w szczególności: wizualizację bieżącego stanu instalacji w postaci graficznych obrazów synoptycznych, rejestrację przebiegu wybranych parametrów w postaci trendów oraz sygnalizację i archiwizację meldunków i zdarzeń awaryjnych.

 

Podsumowanie

Automatyka przemysłowa została wdrożona przez firmę PRO-CONTROL zgodnie z harmonogramem. Współpraca przy projekcie w Egipcie była ciekawym doświadczeniem zarówno z technicznego punktu widzenia jak również w aspekcie kulturowym i po raz kolejny potwierdziła kompetencje oraz elastyczność naszej firmy.