Home » Branże » Branża gazownicza

Branża gazownicza

Naszymi klientami są tłocznie  gazu, dostawcy gazów technicznych czy platformy wiertnicze i eksploatacyjne. W tym dynamicznie rozwijającym się przemyśle, istotne są zintegrowane rozwiązania sterujące i pomiarowe, modernizacje starych systemów sterowania, tak aby maksymalizować czas pracy, zwiększyć efektywność a przy tym zapewnić bezpieczeństwo. Dostęp mobilny do danych produkcyjnych, alerty wysyłane do kluczowych osób, zarządzanie „na odległość” pozwalają reagować szybciej i skuteczniej.

Automatyzacja i cyfryzacja w branży gazowniczej to redukcja ryzyka, zwiększenie efektywności i optymalizacja kosztów.

Projekty wykonane przez Pro-Control w przemyśle gazowniczym i wydobywczym:

  • Modernizacja sterowania dwóch filtrów – migracja systemu SIMATIC S5 do SIMATIC S7 (zobacz opis wdrożenia)
  • Sieciowy system sterowania, nadzoru i rejestracji danych (zobacz opis wdrożenia)
  • Procesowy chromatograf gazowy SIEMENS (zobacz opis wdrożenia)
  • Modernizacje tłoczni gazu
  • Oprogramowanie istniejących sterowników Simatic S5 do komunikacji w systemie Telwin SCADA
  • Rozbudowa tłoczni, dostawa systemu i stacji inżynierskiej Simens PCS7, oprogramowanie nowego systemu, wymiana szaf sterowniczych
  • Remont układu sterowania wydajnością sprężarek tłokowych, aktualizacja oprogramowania systemu sterowania , nadzoru i wizualizacji
  • Modernizacja układu monitoringu i rejestracji danych systemu eksploatacji ropy naftowej na platformie wiertniczej
  • Rozbudowa systemu nadzoru i wizualizacji o pomiar i rejestrację przepływu ścieków oraz ciśnienia wody w tłoczni gazu
  • Modernizacja bazy przeładunkowej i rozlewni gazu

Zaufali nam