Systemy wizyjne w kontroli jakości

Home » Oferta » Systemy wizyjne w kontroli jakości

System kontroli wizyjnej – jak zacząć?

Jak wybrać odpowiednią kontrolę wizyjną? Przed określeniem i wdrożeniem systemu kontroli wizyjnej należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

 • Ile inspekcji jest wymaganych na sekundę?
 • Jak szybko poruszają się części?
 • Jak duży jest obszar kontroli?
 • Jaki poziom dokładności jest wymagany?
 • Potrzebujesz wielu widoków?
 • Czy potrzebna jest identyfikacja koloru?
 • Jakie działania chcesz podjąć na podstawie wyników inspekcji – maszyna stop, separacja produktu z linii, oznaczenie produktu? 
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na realistyczną definicję wymaganej dokładności, ponieważ ma to ogromny wpływ na koszt systemu. 

Kontrola wizyjna – jak dobrać system?

Systemy obrazowania są zbudowane z różnych komponentów, w tym optyki, oświetlenia, kamer i oprogramowania. Dobór i dopasowanie komponentów z technicznego i kosztowego punktu widzenia ma ogromne znaczenie w tworzeniu optymalnego rozwiązania. Ponadto należy wziąć pod uwagę inne aspekty aplikacji, takie jak wymagania środowiskowe, ograniczenia integracji końcowej maszyny lub definicja interakcji użytkownika z systemem. Ścisła współpraca z klientem ma kluczowe znaczenie. 

PRO-CONTROL współpracuje ze znanymi producentami i dostawcami komponentów systemów wizyjnych – Cognex, Tamron, Kowa i inne. 

Inspekcja wizyjna – cztery kroki prostej aplikacji kontrolnej

Prosta aplikacja kontroli wizyjnej zwykle składa się z kroków:

Pozyskiwanie obrazu

Celem jest takie skonfigurowanie systemu, aby uzyskać możliwie najlepszy obraz elementu uwydatniający usterkę. Może to wymagać połączenia specjalistycznych świateł i filtrów. Trzeba pamiętać, że kamera nie jest tak elastyczna jak ludzkie oko, więc oświetlenie jest bardzo ważne. Może być konieczne dostosowanie systemu, takie jak ustawienie czasu wyzwalania kamery, dostosowanie ekspozycji kamery w celu zmniejszenia rozmycia ruchu lub podjęcie decyzji, czy wymagane będzie sterowanie oświetleniem. 

Lokalizowanie produktu

Po przechwyceniu obrazu sprawdzany przedmiot musi znajdować się na obrazie. Pożądane jest, aby obiekt znajdował się w tej samej lokalizacji i orientacji względem kamery podczas każdej kontroli, ponieważ może to uprościć kontrolę. 

Kontrola

Po zlokalizowaniu obrazu stosowane są narzędzia kontrolne. Złożoność fazy inspekcji może się znacznie różnić, co z kolei może spowodować zmianę czasu inspekcji. 

Decyzja i komunikacja

Decyzja jest podejmowana po ocenie wyniku badanego elementu i porównaniu go ze wzorcem. Dla przedmiotów NOK należy ustalić czy przedmioty pozostają na linii czy są z niej separowane.

  * pola wymagane

  Wizyjna kontrola jakości – PRO-CONTROL wykonuje kompleksowe stanowiska inspekcji wizyjnej w Polsce i Europie. 

  PRO-CONTROL obok dostawy komponentów i oprogramowania systemu realizuje też całościowy montaż, zapewnia odpowiednie zabudowanie stanowiska, warunki oświetleniowe a także układy odpowiedzialne za usuwanie produktu wadliwego z linii. 

  Systemy kontroli wizyjnej – zastosowanie

  Kontrola wizyjna jest istotna w utrzymaniu wysokiej jakości produkcji, znajduje zastosowanie do weryfikacji: 

  • wymiarów i orientacji produktu, 
  • kompletności produktu i uszczerbków (weryfikacja montażu), 
  • zgodności typu produktu na linii ze specyfikacją, 
  • oznaczeń na produkcie (weryfikacja nadruków), 
  • naniesienia etykiety/kodu, 
  • koloru, 
  • poprawności zamknięcia opakowań (kontrola kapsli, nakrętek, wieczek), 
  • weryfikacja opakowania blistrowego, 
  • współpracy systemu wizyjnego z aplikacją zrobotyzowaną, 
  • walidacji danych w oparciu o DataMatrix GS1. 

  Systemy wizyjne działają dobrze tylko wtedy, gdy są prawidłowo skonfigurowane. Ponieważ poziomy umiejętności użytkownika mogą się znacznie różnić, dobry system wizyjny powinien zapewniać możliwość kontrolowania tego, co każdy użytkownik jest w stanie zrobić. 

  Idąc o krok dalej, przemysł farmaceutyczny wymaga rozwiązań zgodnych z 21 CFR Part 11. Zasadniczo oznacza to, że musi istnieć ścieżka audytu obejmująca wszystkie zmiany w systemie, tak aby w przypadku zmiany parametrów kontroli przechowywany był zapis tego, kto – co – kiedy zrobił. 

  Kontrola dostępu – używanie haseł do ograniczania i rejestrowania zmian w systemie kontroli wizyjnej, pozostawiając ślad audytu pokazujący, co zostało zmienione, kiedy to nastąpiło i kto to zmienił. Niektóre systemy obsługują nawet centralne rejestrowanie użytkowników wszystkich systemów wizyjnych w fabryce, zapewniając centralną ścieżkę audytu.