Systemy wizyjne

Home » Oferta » Systemy wizyjne

 • Realizacja stanowisk kontroli jakości oraz identyfikacji produktu
 • Rozwiązania przygotowane do obsługi kodów typu DataMatrix

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie realizacji stanowiska kontroli jakości oraz identyfikacji produktu z użyciem renomowanych systemów kontroli wizyjnej.

PRO-CONTROL obok dostawy komponentów i oprogramowania systemu realizuje także całościowy montaż, zapewnia odpowiednie zabudowanie stanowiska, warunki oświetleniowe a także układy odpowiedzialne za usuwanie produktu wadliwego z linii.

Systemy wizyjne znajdują zastosowanie w kontroli:

 • wymiarów i orientacji produktu,
 • kompletności produktu i uszczerbków,
 • zgodności typu produktu na linii ze specyfikacją,
 • oznaczeń na produkcie,
 • naniesienia etykiety/kodu,
 • koloru,
 • poprawności zamknięcia opakowań,
 • współpracy systemu wizyjnego z aplikacją zrobotyzowaną,
 • walidacji danych w oparciu o DataMatrix GS1.