Home » Realizacje » System wizyjny do kontroli klipsów na maszynie M550 w zakładach motoryzacyjnych

Branża motoryzacyjna

System wizyjny do kontroli klipsów na maszynie M550 w zakładach motoryzacyjnych

W 2020 roku firma PRO-CONTROL wykonała system wizyjny do kontroli klipsów na maszynie M550 na stacji P244.

Opis systemu

System kontroli składa się z poniższych elementów: 

 1. Kamery Cognex In-Sight 8405 wraz z obiektywem i osłoną.
 2. Oświetlacza VST.
 3. Monitora Cognex Vision 900.
 4. Prowadnicy liniowej.
 5. Wskaźnika pozycji kamery.
 6. Zacisku blokady przemieszczenia kamery.
 7. Korby do ustalania pozycji kamery.

 

Zakres prac

 • Projekt.
 • Dostawy oraz montaż osprzętu elektrycznego.
 • Wykonanie mocowań i układów pozycjonowania systemu wizyjnego.
 • Oprogramowanie i wizualizacja.
 • Uruchomienie systemu.

 

Zakres oprogramowania:

 • Detekcja obecności klipsa i pinu
 • Wykrywanie wyłamania skrzydełek.
 • Wizualizacja na panelu.
 • Dwuwariantowy system poka-yoke.
 • Zmiany w sterowniku PLC.
 • Identyfikacja RFID.

 

Opis pracy systemu:

Kontrola jest dokonywana w momencie przejazdu paletki z prowadnicą pod systemem wizyjnym. Kamera wyzwala oświetlacze, robi zdjęcie i po analizie decyduje o nadaniu części statusu OK lub NOK. Informacja ta wysyłana jest do sterownika PLC linii, który w przypadku części NOK wyrzuci wadliwą część na najbliższym stopie ewakuacji. Kamera znajduje się na ruchomej prowadnicy, której pozycję ustala się za pomocą korby. Wskaźnik pokazuje aktualne położenie kamery na prowadnicy. Zacisk (blokady przemieszczenia kamery) służy do unieruchamiania korby i całego systemu wizyjnego. Zastosowano panel dla operatora systemu wizyjnego, który służy do obserwacji procesu kontroli i zmiany jej ustawień.

Wizyjny System Kontroli Klipsow2

Panel wyświetla aktualną inspekcję wykonaną przez system oraz jej wynik. Zielony „ptaszek” oznacza, że inspekcja zakończyła się sukcesem (część OK). Ustawienia na panelu operatorskim pozwalają na zmianę wielu parametrów inspekcji w celu dostosowania narzędzi wizyjnych do zmiennych warunków na linii produkcyjnej.

Wizyjny System Kontroli Klipsow

Podsumowanie

Okno trybu Poka-Yoke

 Okno trybu Poka-Yoke pozwala na wykonanie automatycznego oraz ręczne-go testu Poka-Yoke.

wizyjny system kontroli klipsów

Automatyczny test (ze zdjęć w pamięci kamery) wykonuje się zawsze o zadanych godzinach, na żądanie sterownika PLC oraz po przejściu kamery z trybu offline do online. Operator może także wykonać test ręczny. W takim przypadku, należy zdefiniować ile sztuk Poka-Yoke zostanie wprowadzonych do maszyny i umieścić je w maszynie.