Home » Realizacje » System wizyjny kontroli poprawności montażu reclinera w zakładach motoryzacyjnych

Branża motoryzacyjna

System wizyjny kontroli poprawności montażu reclinera w zakładach motoryzacyjnych

Dla zakładów motoryzacyjnych firma PRO-CONTROL wykonała w 2019 roku wykonała stanowisko kontroli wizyjnej poprawności montażu reclinera. Prace polegały na wymianie istniejącego systemu wizyjnego oraz modyfikacje programu manipulatora odpowiedzialnego za nakładanie sprężyny.

Opis systemu

Zakres prac

 • Wykonanie projektu elektrycznego.
 • Wykonanie projektu mechanicznego elementów montażowych.
 • Dostawy materiałów i urządzeń.
 • Montaż komponentów systemu wizyjnego.
 • Stworzenie oprogramowania systemu kontroli wizyjnej w środowisku Cognex Insight Explorer.
 • Prace programistyczne w sterowniku SIEMENS S7-300, w tym parametryzacja, regulacje, ustawienia.
 • Wizualizacja panelu operatorskiego i dostosowane do pracy z nową kamerą.
 • Uruchomienie i testy funkcjonalności urządzenia.
 • Udział w testach produkcyjnych.
 • Szkolenie obsługi.
 • Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

 

System wizyjny składa się z:

 • Kamery In-Sight 7802, 2 Mpix, PatMax only.
 • Obiektywu FUJINON LFC-25F1.
 • 2 x oświetlacza laserowego.
 • Oświetlacza barlight IVSL-ODL300-625.
 • Panelu operatorskiego Vision View 900.
 • Filtru pasmowego czerwonego MW OPT B-PASS FILTER.

 

Zasada działania inspekcji wizyjnej:

Podczas przeprowadzonych prób najlepsze efekty dało zastosowanie triangulacji laserowej do detekcji pina i sprężyny. W związku z tym zaproponowano wykorzystanie czerwonego lasera liniowego z możliwością ostrzenia, który będzie oświetlał kontrolowaną sztukę pod kątem. Stacja pomiarowa obsługuje 4 typy produktów – 2 modele płytek (lewa i prawa strona), każda po dwa warianty reclinerów. Kamerę umieszczono w pozycji pionowej, co pozwoliło na uzyskanie informacji o położeniu elementów. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie obecności pina i sprężyny nawet w przypadku kiedy na elementach znajduje się warstwa smaru. Takie oświetlenie zapewnia również dużą stabilność inspekcji przy zmianach w oświetleniu zewnętrznym. Laser dał dużo silniejszą wiązkę niż inne typy oświetlenia LED. Zastosowany laser znajduje się w klasie laserowej 2M co pozwoliło na jego montaż na stacji, przy której pracuje operator. Laser będzie wyzwalany tylko na czas inspekcji.

system wizyjny poprawności montażu2

Ze względu na to, że kontrolowane elementy nie są położone symetrycznie w gnieździe konieczne było zastosowanie dwóch laserów, po jednym na stronę reclinera. Do detekcji pozycji i typu reclinera zastosowano oświetlenie czerwone bar-light. Kontrolowana sztuka zostanie oświetlona pod kątem. Pozycja reclinera zostanie określona na podstawie charakterystycznego wzoru. Dodatkowo kamera została wyposażona w filtr pasmowy czerwony dla odizolowania systemu od warunków zewnętrznych. Dla uzyskania najlepszych efektów kontroli zdjęcia są wykonywane jedno po drugim z różnymi typami oświetlenia. Wynik przetwarzania zostanie połączony i przesłany do sterownika PLC.

Podsumowanie

Interfejs operatorski

Panel operatorski Vision View 900 został zamontowany na elewacji maszyny. Użytkownik stanowiska może na nim podglądać wyniki inspekcji – OK/NOK wraz z opisem dlaczego część została odrzucona. W systemie wizualizacji zostały dodane stosowne alarmy związane z kamerą oraz menu pozwalające na wybór programu pracy kamery.