Home » Branże » Branża spirytusowa

Branża spirytusowa

W branży spirytusowej ważne są systemy zarządzania produkcji: monitoring produkcji, zużycia mediów, całkowita efektywność wyposażenia OEE, dostęp do najważniejszych danych procesowych (i historycznych), alarmy przy przekroczeniu określonych wartości, wysyłane do UR SMS-em lub e-mailem. To wszystko znacząco wpływają na koszty, utrzymanie ciągłości produkcji, skrócenie przestojów, zwiększenie wydajności, spełnienie najwyższych norm jakościowych, co przekłada się na zyski przedsiębiorstwa.

Narzędzia diagnostyczne zawarte w systemach DCS usprawniają także obsługę techniczną instalacji. Wizyjna kontrola jakości produktu np. sprawdzanie poziomu napełnienia butelki, obecności i dokręcenia nakrętki, oznakowania produktu – pozwala automatycznie wyeliminować produkty wadliwe.

Pro-Control wykonał wiele modernizacji, instalacji i napraw systemów automatyki. Przykłady zrealizowanych projektów w przemyśle spirytusowym:

 • Siemens PCS7 modernizacja systemu sterowania kolumn rektyfikacyjnych w zakładzie produkcji wódek (zobacz opis projektu)
 • Wykonanie serwerowni produkcyjnej dla systemu Siemens PCS7 – zintegrowanie i zrealizowanie dostępu do obrazów synoptycznych dla kluczowych obiektów – zobacz opis wdrożenia
 • Wizyjny system kontroli jakości – obecności i dokręcenia nakrętki na linii produkcyjnej wraz z transporterem buforowym produktów wadliwych – zobacz opis projektu
 • Nowoczesna instalacja pomiarów i automatyki, rozbudowa cyfrowego systemu automatyki gorzelni (w tym serwer bazy danych produkcyjnych) – zobacz opis wdrożenia
 • Kompleksowa modernizacja systemu sterowania i kontroli produkcji alkoholu – zobacz opis projektu
 • System sterowania nowym aparatem gorzelniczym i modernizacja instalacji rektyfikacji
 • Wymiana sterowników Simatic S5 na system cyfrowy dcs Siemens PCS7
 • Kontrola osiowości szyjki butelki – autonomiczne stanowisko
 • Wymiana sterowników depaletyzatora
 • Instalacja automatyki na potrzeby nowej destylarni
 • Naprawa instalacji automatyki przemysłowej
 • Remont instalacji automatycznego zestawiania wódek
 • Instalacja rektyfikacji
 • Kolumny rektyfikacyjne

Zaufali nam