Home » Realizacje » Wykonanie serwerowni produkcyjnej dla systemu Siemens PCS7 – zintegrowanie i zrealizowanie dostępu do obrazów synoptycznych

Branża spirytusowa

Wykonanie serwerowni produkcyjnej dla systemu Siemens PCS7 – zintegrowanie i zrealizowanie dostępu do obrazów synoptycznych

Współpracę firma PRO-CONTROL rozpoczęła od wdrożenia nowoczesnego systemu sterowania dla części Rektyfikacji opartym o redundantny sterownik SIMATIC S7-400H. Celem kolejnego wdrożenia było zintegrowanie i zrealizowanie dostępu do obrazów synoptycznych dla kluczowych obiektów w zakładzie.

Połączono w sieć lokalną światłowodową system sterowania obiektu Alembik (oparty o sterownik SIMATIC S7-300 oraz wizualizację WinCC), system sterowania stacji uzdatniania wody (oparty o sterownik SIMATIC S7-300 oraz wizualizację CITECT) oraz specjalistyczny system zbierania pomiarów do celów rozliczeniowych ze zbiorników z alkoholem na obiektach Zestawialnia Wódek oraz Magazynu Spirytusu.

systemy dcs

Opis systemu

W ramach projektu została zainstalowana szafa serwerowa oparta o komponenty DELL składająca się z:

  • dwóch redundantnych komputerów
  • serwerowych wizualizacji (OS01 oraz OS02),oddzielnej stacji inżynierskiej ES,
  • serwera typu WEB,
  • serwera typu CAS.

Prace programistyczne zawierały:

  1. Konfigurację i oprogramowanie wszystkich komputerów serwerowych.
  2. Umożliwienie dostępu do wizualizacji na komputerach OS01 oraz OS02 z poziomu wszystkich trzech stacji operatorskich systemu sterowania Rektyfikacją.
  3. Przeniesienie systemu sterowania Rektyfikacją do nowo stworzonego systemu PCS7 na komputerach serwerowych przy całkowitym zachowaniu funkcjonalności oryginalnego projektu.
  4. Dołączenie wizualizacji WinCC z obiektu Alembik do nowego systemu PCS7 – oprogramowanie sterownika zostało włączone do wspólnej konfiguracji SIMATIC Manager).

W oparciu o istniejące oprogramowanie CITECT została stworzona analogiczna wizualizacja w programie WinCC dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody i dołączona do wspólnego projektu.

Zastosowanie oddzielnej stacji inżynierskiej ES nie obciąża dodatkowo stacji operatorskich. Zwiększenie niezawodności systemu uzyskano dzięki redundancji serwera OS.

Dzięki zastosowaniu serwera typu CAS umożliwiono logowanie i zapamiętywanie zmiennych w celu tworzenia długotrwałych wykresów historycznych.

Podsumowanie

Opisana inwestycja dała wiele korzyści, w tym:

  • Dostęp do obrazów synoptycznych dla wszystkich kluczowych obiektów w zakładzie rozmieszczonych w różnych budynkach z poziomu trzech klientów w ramach jednej aplikacji wizualizacyjnej.
  • Dzięki zastosowaniu serwera typu WEB zapewniono dostęp do wizualizacji z poziomu zwykłego komputera biurkowego włączonego do sieci.