Home » Branże » Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Systemy automatyki stosowane w oczyszczalniach ścieków i w stacjach uzdatniania wody pozwalają na pełną kontrolę technologii, monitorowanie i uzyskanie parametrów jakościowych, podgląd bieżący w zakładzie (również podgląd zdalny), archiwizację danych i raportowanie na serwerze procesowym. Celem automatyki przemysłowej dla branży wodno-ściekowej jest:

 • poprawa wydajności oczyszczalni/stacji uzdatniania (utrzymanie kosztów na niskim poziomie),
 • osiągnięcie wskaźników jakościowych,
 • pełna automatyzacja procesów,
 • integracja autonomicznych systemów sterowania,
 • wizualizacja pracy wszystkich obiektów oczyszczalni,
 • możliwość łatwej rozbudowy systemu w przyszłości.

Projektujemy systemy otwarte, które:

 • umożliwiają nadzór nad pracą oddalonych obiektach przy użyciu łączności radiowej,
 • mogą być podłączone do specjalizowanych systemów zarządzania dla zakładów gospodarki komunalnej.

 

Projekty wykonane przez Pro-Control w obszarze wodno-ściekowym:

 • Migracja systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Wodociągach w oparciu o sterownik SIMATIC S7-400H (zobacz opis wdrożenia)
 • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w oparciu o system Siemens PCS7 – zobacz opis projektu
 • Modernizacja automatyki i migracja systemu sterowania SUW w oparciu o Siemens PCS7
 • System automatyki dla modernizacji układu dezynfekcji wody w stacji uzdatniania wody
 • Włączenie opomiarowania i monitoringu wód poprodukcyjnych do systemu Siemens  PCS7
 • Wykonanie oprogramowania pompowni II stopnia dla SUW
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych w koncernie produkcyjnym
 • Rozbudowa systemu sterowania i wizualizacji Stacji Uzdatniania Wody o ujęcie wody i pompownie
 • Modernizacje oczyszczalni ścieków
 • System automatyki dla oczyszczalni wód deszczowych
 • Stacja uzdatniania wody – modernizacja pompowni II stopnia

Zaufali nam