Home » Realizacje » System DCS Siemens PCS7 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Ochrona środowiska

System DCS Siemens PCS7 modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków

W opolskiej Oczyszczalni Ścieków firma PRO-CONTROL zmodernizowała system cyfrowy na system rozproszony dcs w oparciu o Siemens PCS7.

Oczekiwania inwestora:

 • poprawa wydajności oczyszczalni,
 • pełna automatyzacja przebiegających procesów,
 • integracja autonomicznych systemów sterowania,
 • wizualizacja pracy wszystkich obiektów,
 • archiwizacja danych i raportowanie,
 • otwartość systemu,
 • możliwość przyszłej rozbudowy,
 • łatwość rozbudowy systemu.

Zakres realizacji:

 • Ciąg mechaniczny,
 • Ciąg biologiczny,
 • Ciąg osadowy,
 • Obiekty towarzyszące:
  • rozdzielnie elektryczne,
  • kotłownia.

Zastosowanie nowoczesnego systemu automatyki przemysłowej pozwala na pełną kontrolę nowo wdrożonych rozwiązań technologicznych i uzyskanie oczekiwanych parametrów oczyszczalni oraz spełnienie życzeń Użytkownika w zakresie jej obsługi. Efekt końcowy to wydatek rzędu 3750 m3/h.

naprawa automatyki przemysłowej

Układy regulacji realizowane przez system umożliwiają utrzymywanie zadanych parametrów w zależności od fazy procesu. System steruje urządzeniami wykonawczymi, w tym urządzeniami dużej mocy (do 130 kW). Wszystkie informacje procesowe zbierane przez system gromadzone są w celach archiwizacji i raportowania na serwerze procesowym. System umożliwia współpracę z obiektami wyposażonymi w autonomiczne układy sterowania przy użyciu nowoczesnych magistral cyfrowych. Dostarczona tablica synoptyczna sterowana jest także przez system za pomocą magistrali komunikacyjnej (MODBUS RTU)

rozproszone systemy sterowania

Opis systemu

System cyfrowy: 

 • PCS7 firmy SIEMENS

Elementy składowe systemu: 

 • 7 stacji procesowych,
 • 2 stacje operatorskie serwer procesowy,

Komunikacja: 

 • światłowodowa magistrala PROFIBUS DP

Obsługa:

 • 1296 sygnałów l/O

Podsumowanie

Zastosowany rozproszony system sterowania umożliwia pełną kontrolę procesu technologicznego przebiegającego w oczyszczalni i realizację nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Dzięki otwartości systemu możliwa jest jego dalsza rozbudowa umożliwiająca nadzór nad pracą oddalonych pompowni przy użyciu łączności radiowej, a także podłączenie do specjalizowanych systemów zarządzania dla zakładów gospodarki komunalnej.

System można rozbudować o autorskie rozwiązanie PRO-CONTROL: system powiadomień SMS/e-mail do kluczowych osób, wysyłanych w przypadku przekroczenia ustalonych wartości parametrów technologicznych.