Home » Realizacje » Migracja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w oparciu o sterownik SIMATIC S7-400H

Ochrona środowiska

Migracja systemu sterowania stacji uzdatniania wody w oparciu o sterownik SIMATIC S7-400H

Współpraca z wodociągami rozpoczęła się w latach dziewięćdziesiątych. W roku 2012 firma PRO-CONTROL zrealizowała przebudowę systemu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany systemu automatyki.

Zastosowanie nowoczesnego systemu automatyki pozwoliło na pełną kontrolę parametrów technologicznych oczyszczalni.

Zakres realizacji:

 1. Wymiana systemu SCADA.
 2. Wymiana sterowników programowalnych, w tym:
  Wymiana sterowników i paneli operatorskich obiektu Pompowni Pośredniej i Pompowni 2-go stopnia;
  Wymiana sterownika obiektu Filtrów Węglowych;
  Wymiana sterownika i panelu obiektu Ozonowania Wstępnego;
  Wymiana sterownika obiektu Ozonowania i Ozonowania Pośredniego;
  Wymiana sterownika systemu Trailigaz;
  Wymiana sterownika obiektu ujęcia wody Grabówka;
 3. Podłączenie do nowego systemu SCADA sterownika Modicon filtrów piaskowych;
 4. Podłączenie do nowego systemu SCADA sterownika GE Fanuc filtrów piaskowych;
 5. Wykonanie magistral komunikacyjnych.
integrator systemow automatyki

Opis systemu

System Cyfrowy:

SIMATIC S7-400H firmy SIEMENS

Prace programistyczne zawierały:

 1. Konfigurację i oprogramowanie wszystkich komputerów serwerowych.
 2. Umożliwienie dostępu do wizualizacji na komputerach OS01 oraz OS02 z poziomu wszystkich trzech stacji operatorskich systemu sterowania.
 3. Przeniesienie systemu sterowania do nowo stworzonego systemu SCADA na komputerach serwerowych przy całkowitym zachowaniu funkcjonalności oryginalnego projektu.
 4. Dołączenie wizualizacji WinCC z obiektu Alembik do nowego systemu SCADA – oprogramowanie sterownika zostało włączone do wspólnej konfiguracji.
 5. W oparciu o istniejące oprogramowanie CITECT stworzenie analogicznej wizualizacji w programie WinCC dla obiektu Stacji Uzdatniania Wody.
 6. Wykorzystując protokół Modbus uzyskano dostęp do istniejących systemów rozliczeniowych. Stworzono całkiem nowe obrazy synoptyczne dla obiektów.

nowoczesne systemy zarzadzania produkcja

Podsumowanie

Pełna kontrola parametrów technologicznych w stacji uzdatniania wody gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo. System może być rozbudowany o system alertów – powiadomień SMS/e-mail wysyłanych do kluczowych osób.

Współpraca była kontynuowana w zakresie serwisu automatyki na umowę serwisową.