Home » Branże » Branża chemiczna

Branża chemiczna

O dużej roli branży chemicznej w gospodarce nie trzeba wiele pisać, stanowi on bazę dla innych gałęzi przemysłu a także dla transportu. Jest to jeden z najbardziej wymagających przemysłów z uwagi na niebezpieczne warunki pracy, wysokie temperatury oraz szkodliwe substancje chemiczne. To wszystko wymaga zastosowania rozwiązań automatyki przemysłowej, dzięki którym możliwa jest: kontrola parametrów procesów produkcji, redukcja odpadów i wzrost bezpieczeństwa.

Jednym z pierwszych projektów automatyzacji produkcji Pro-Control była modernizacja w Zakładach Azotowych „Włocławek”.
Zostaliśmy również wybrani do współpracy przy uruchomieniu pierwszej w Polsce fabryki etanolu bezwodnego dodawanego do paliw – zobacz case study.

Zakres działań obrazują liczby:

 • ponad 170 układów sterowania zaworami
 • ponad 50 pomiarów przepływu
 • ponad 180 pomiarów temperatur
 • ponad 70 pomiarów ciśnienia
 • około 100 pomiarów poziomu.


Pozostałe przykłady zrealizowanych projektów w automatyce przemysłowej w branży chemicznej:

 • kompleksowa rozbudowa i modernizacja linii produkcji chlorku winylu i polichlorku winylu
 • kompleksowa modernizacja linii produkcyjnych na bazie Siemens PCS7 – zobacz case study
 • komputerowy system kontroli wagi zobacz case study
 • system opomiarowania zbiorników Simatic S7-300zobacz case study
 • projekt elektryczny i oprogramowanie instalacji przygotowania i transportu żelu
 • modernizacja komputerowego systemu sterowania, w tym:
  1. Nowe oprogramowanie dla sterownika SIMATIC S7-400,
  2. Modyfikacja oprogramowania systemu wizualizacji ASIX,
  3. Modyfikacja oprogramowania terminali zdalnych.
 • monitoring mediów produkcyjnych z systemem powiadomień SMS/e-mail
 • oczyszczalnia ścieków przemysłowych – neutralizacja ścieków, instalacja dystrybucji kwasu solnego
 • oczyszczalnia ścieków chloro-organicznych
 • instalacja odpylania saletry amonowej.

Zaufali nam