Home » Realizacje » Kompleksowa realizacja prac instalacyjnych AKPiA

Branża chemiczna

Kompleksowa realizacja prac instalacyjnych AKPiA

W 2008 roku firma PRO-CONTROL została wybrana do współpracy przy uruchomieniu pierwszej w Polsce fabryki etanolu bezwodnego dodawanego do paliw.

Choć w historii firmy zdarzały się już podobne obiekty to jednak instalacja w Goświnowicach była jedną z większych tego typu w ostatnich latach działalności firmy PRO-CONTROL.

Prace zostały zrealizowane całościowo w jednym etapie, a rozmiar obiektu dobrze obrazują poniższe liczby:

 • ponad 170 układów sterowania zaworami;
 • ponad 50 pomiarów przepływu;
 • ponad 180 pomiarów temperatur;
 • ponad 70 pomiarów ciśnienia;
 • około 100 pomiarów poziomu.
automatyka dla przemysłu

Dodatkowo znaczna część instalacji została wykonana w standardzie ATEX dla stref zagrożonych wybuchem.

Wielomiesięczna praca na obiekcie oraz koordynacja pracy kilku podmiotów wykonawczych na terenie obiektu potwierdziła sprawność organizacyjną firmy PRO-CONTROL, która wszystkie zlecone prace wykonała w terminie.

Po zakończeniu prac montażowych inżynierowie z działu projektowego firmy PRO-CONTROL przez ponad miesiąc uczestniczyli w testach i rozruchu technologicznym instalacji.

Prace trwały nieprzerwanie przez kilka miesięcy i zakończyły się pomyślnym uruchomieniem instalacji.

automatyzacja produkcji przemysłowej

Opis systemu

Zakres realizacji:

 • Opracowanie projektu pomiarów i automatyki;
 • Dostawy materiałów montażowych i kabli;
 • Prace montażowe na obiekcie;
 • Dostawa części szaf elektrycznych;
 • Uruchomienie, FAT, SAT;
 • Szkolenie obsługi (część obiektowa).

 

Podsumowanie

Nowy zakład będzie w stanie rocznie przerobić nawet 350 tysięcy ton kukurydzy, z której powstanie 140 tysięcy litrów alkoholu etylowego, czyli ekologicznego paliwa.

Elastyczność w zakresie wykorzystania surowca – produkcja może się odbywać zarówno z pszenicy, jak i kukurydzy – podnosi efektywność kosztową nowego zakładu.