Home » Realizacje » System DCS Siemens PCS7 – kompleksowa modernizacja linii produkcyjnych

Branża chemiczna

System DCS Siemens PCS7 – kompleksowa modernizacja linii produkcyjnych

Dla zakładów tworzyw sztucznych firma PRO-CONTROL wykonała kompleksową modernizację linii produkcyjnych granulatu PCW. W tym celu wykorzystano nowoczesny system SIEMENS PCS7.

Wymagania inwestora: 

 • nadzór nad pracą całej instalacji, 
 • redundancja serwerów, 
 • magistrala Industrial Ethernet, 
 • teleserwis, 
 • wykorzystanie istniejących, 
 • elementów automatyki, 
 • system wagowy. 

Zakres realizacji:

 • Magazynowanie i transport surowców sypkich i ciekłych;
 • Produkcja granulatów – linia A;
 • Produkcja granulatów – linia B;
 • Produkcja granulatów – linia E;
 • Przygotowanie przedmieszek;
 • Transport i magazynowanie granulatów.
rozproszone systemy sterowania

System sprawdza poprawność receptury, dzieli zamówienie na szarże i przesyła je do realizacji na odpowiednie linie zgodnie z planem produkcji.

System cały czas czuwa nad całością przebiegu szarży, realizuje skomplikowane sekwencje dozowania, ważenia i mieszania, utrzymując zadane parametry czasowe i temperaturowe.

Opis systemu

System cyfrowy:

 • SIMATIC PCS 7 firmy Siemens

Elementy systemu:

 • 2 stacje operatorskie,
 • 5 stacji procesowych,
 • 1 stacja inżynierska,
 • 1 stacja receptur,
 • 11 kaset oddalonych wejść/wyjść,
 • 8 systemów wagowych SIWAREX.

Magistrala systemowa:

 • SIMATIC Industrial Ethernet,

Obsługa:

 • ok. 1800 sygnałów I/O

W pełni zintegrowany system automatyki umożliwia sterowanie liniami produkcji granulatów PCW. Zamówienia produkcyjne wprowadzane do systemu realizowane są w oparciu o receptury przygotowane na zintegrowanej z systemem stacji receptur.

siemens PCS7

Podsumowanie

System PCS7 weryfikuje aktualnie istniejące surowce na liniach produkcyjnych, zestawia właściwe drogi transportowe, a następnie przesyła je ze zbiorników magazynowych do odpowiednich zbiorników dobowych, dbając o stałą dostępność surowców niezbędnych do produkcji.

Gotowy produkt – granulat PCW – przesyłany jest automatycznie do silosów, na stanowiska pakowania lub na stanowiska załadowcze cystern samochodowych i kolejowych.

Elastyczność systemu pozwala na jego dalszą rozbudowę i połączenie z systemami zarządzania i obsługą procesów biznesowych zachodzących w zakładzie (typu SAP ERP).