Systemy sterowania SCADA i DCS

Home » Oferta » Systemy sterowania SCADA i DCS

Systemy sterowania SCADA i DCS

Systemy SCADA stanowią kręgosłup każdej zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Od kontroli poszczególnych funkcji do dostarczania informacji o całym systemie, te elementy składowe zapewniają ciągłość produkcji. Zapewniają one ponadto niezbędny poziom bezpieczeństwa i niezawodności każdego systemu, poprzez stałą kontrolę urządzeń i system alarmowy, informujący o występujących usterkach.

kontrola wizyjna w motoryzacji

Systemy sterowania SCADA 

Skrót SCADA oznacza Supervisory Control and Data Acquisition czyli Nadzór, Sterowanie i Zbieranie Danych. SCADA system mają za zadanie sprawowanie scentralizowanego nadzoru nad obiektami przemysłowymi. W skład architektury typowego SCADA system wchodzą wszelkie urządzenia, które za pośrednictwem jednostek określanych jako RTU (Remote Telemetry Unit) są kontrolowane przez centralny komputer.

  * pola wymagane

  SCADA centralna jednostka kontroli

  Centralna jednostka kontroli systemu SCADA ma podwójną rolę. Z jednej strony ma ona za zadanie dostarczać informacje o systemie do operatora w czytelnej formie (odczyty wskaźników, stan urządzeń). Z drugiej strony umożliwia operatorowi kontrolę działania systemu i urządzeń poprzez wprowadzanie zmian w ramach ściśle określonych procedur. Wszystkie zmiany są rejestrowane – kto takiej zmiany dokonał, jaka była wcześniejsza wartość oraz wartość po zmianie – Weryfikacje takie są wymagane i sformułowane np. w FDA 21 CFR Part 11 lub GAMP.

  Automatyczna kontrola urządzeń 

  Interakcja systemu SCADA z operatorem, najczęściej oparta jest na sygnałach ostrzegawczych i alarmach. Po wykryciu nietypowej sytuacji lub awarii w urządzeniach system SCADA informuje operatora, którego zadaniem jest problem usunąć. Nowoczesne systemy sterowania produkcją są w stanie automatycznie radzić sobie z wieloma zaistniałymi problemami. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego w takich przypadkach zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo. Zobacz przykłady realizacji systemów SCADA w różnych branżach.

  Wizualizacja procesów

  Interfejs systemu SCADA udostępnia operatorowi wizualizację procesów zachodzących w systemie w postaci dwu lub trójwymiarowych schematów, przedstawianych na ekranie komputerowym. Systemy sterowania produkcją SCADA są ponadto zaopatrzone w oprogramowanie umożliwiające operatorom edycję tych schematów w trybie graficznym, co pozwala na wygodne i niemal intuicyjne sprawowanie kontroli nad systemem.

  Współpraca z systemami zarządzania produkcją

  System SCADA sprawuje kontrolę nad obiektami przemysłowymi i przez to jest cennym źródłem informacji na temat linii produkcyjnej. Dlatego Systemy sterowania SCADA mogą współpracować z systemami zarządzania produkcją takimi jak systemy MES. PRO-CONTROL wdraża Systemy sterowania SCADA m.in. takich producentów jak Siemens (SIMATIC WinCC, PCS7) oraz Wonderware (InTouch). Od 2000 roku PRO-CONTROL należy do grona Siemens Solution Partner. Posiadamy wieloletnie, solidne doświadczenie we wdrożeniach systemów SCADA i systemów DCS.

  Rozproszone systemy DCS

  Na bazie systemów SCADA buduje się rozproszone systemy sterowania DCS. DCS oznacza Distributed Control System czyli rozproszone systemy automatyki. Pojęcia tego używa się w odniesieniu do wielu systemów, które sprawują kontrolę nad obiektami przemysłowymi umożliwiając zdalny dostęp operatorom.

  Aplikacja do powiadomień SMS/e-mail dla utrzymania ruchu

  System sterowania jest w większości przypadków bezobsługowy i nie wymaga ciągłego nadzoru operatorskiego, dlatego wdrażamy u naszych klientów aplikację do wysyłania powiadomień/alarmów. Jest to niezależna, autorska aplikacja PRO-CONTROL, umieszczona na fizycznym komputerze pracującym w sieci systemu i z nim zintegrowana.  Aplikacja otrzymuje komunikaty z systemu i rozsyła je zgodnie ze zdefiniowaną i edytowalną z poziomu administratora listą odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu komunikaty systemowe trafiają do osób, które są odpowiedzialne za dany obszar funkcjonalny.