Systemy SCADA i DCS

Home » Oferta » Systemy SCADA i DCS

  • Scentralizowany nadzór nad obiektami przemysłowymi
  • Automatyczna kontrola urządzeń
  • Alerty SMS/e-mail

Systemy sterowania SCADA stanowią kręgosłup każdej zautomatyzowanej linii produkcyjnej. 

Od kontroli poszczególnych funkcji do dostarczania informacji o całym systemie, te elementy składowe zapewniają ciągłość produkcji. 

Zapewniają one ponadto niezbędny poziom bezpieczeństwa i niezawodności każdego systemu, poprzez stałą kontrolę urządzeń i system alarmowy, informujący o występujących usterkach.

Systemy sterowania SCADA 
Skrót SCADA oznacza Supervisory Control and Data Acquisition czyli Nadzór, Sterowanie i Zbieranie Danych. Systemy SCADA mają za zadanie sprawowanie scentralizowanego nadzoru nad obiektami przemysłowymi. W skład architektury typowego systemu wchodzą wszelkie urządzenia, które za pośrednictwem jednostek określanych jako RTU (Remote Telemetry Unit) są kontrolowane przez centralny komputer.

Centralna jednostka kontroli 
Centralna jednostka kontroli systemu SCADA ma podwójną rolę. Z jednej strony ma ona za zadanie dostarczać informacje o systemie do operatora w czytelnej formie (odczyty wskaźników, stan urządzeń). Z drugiej strony umożliwia operatorowi kontrolę działania systemu i urządzeń poprzez wprowadzanie zmian w ramach ściśle określonych procedur. 

Automatyczna kontrola urządzeń 
Interakcja systemu SCADA z operatorem, najczęściej oparta jest na sygnałach ostrzegawczych i alarmach. Po wykryciu nietypowej sytuacji lub awarii w urządzeniach system SCADA informuje operatora, którego zadaniem jest problem usunąć. Jednak, wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów, nowoczesne systemy są w stanie automatycznie radzić sobie z wieloma zaistniałymi problemami. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego w takich przypadkach zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo.

Wizualizacja procesów 
Interfejs systemu SCADA udostępnia operatorowi wizualizację procesów zachodzących w systemie w postaci dwu lub trójwymiarowych schematów, przedstawianych na ekranie komputerowym. Systemy sterowania SCADA są ponadto zaopatrzone w oprogramowanie umożliwiające operatorom edycję tych schematów w trybie graficznym, co pozwala na wygodne i niemal intuicyjne sprawowanie kontroli nad systemem.

Współpraca z innymi systemami 
System SCADA sprawuje kontrolę nad obiektami przemysłowymi i przez to jest cennym źródłem informacji na temat linii produkcyjnej. Dlatego Systemy sterowania SCADA mogą współpracować z systemami zarządzania produkcją takimi jak systemy MES. 
PRO-CONTROL wdraża Systemy sterowania SCADA m.in. takich producentów jak Siemens (SIMATIC WinCC, PCS7) oraz Wonderware (InTouch). 

Systemy DCS 
Na bazie systemów SCADA buduje się systemy sterowania DCS. DCS oznacza Distributed Control System czyli rozproszone systemy automatyki. Pojęcia tego używa się w odniesieniu do wielu systemów, które sprawują kontrolę nad obiektami przemysłowymi umożliwiając zdalny dostęp operatorom.