Home » Realizacje » Modernizacja systemu kontroli i sterowania w hucie aluminium

Przemysł ciężki i hutniczy

Modernizacja systemu kontroli i sterowania w hucie aluminium

W 2014 roku firma PRO-CONTROL Sp. z o.o. wykonała modernizację systemu kontroli i sterowania linii cięcia wzdłużnego maszyny LW2 dla największego polskiego producenta wyrobów aluminiowych.

Zakład produkcyjny oprócz wyrobów walcowanych w postaci blach i taśm jest także jedynym w Polsce producentem pierwotnego aluminium hutniczego. 

Cel inwestycji

Linia cięcia wzdłużnego firmy Wickeltechnik jest przeznaczona do rozcinania rulonów zimnowalcowanych z aluminium i jego stopów na taśmy o żądanych wymiarach. Dotychczasowe sterowanie linią cięcia odbywało się przy pomocy wysłużonego systemu sterowania firmy SIEMENS, bazującego na sterowniku S5-135. Modernizacja linii polegała na całkowitej wymianie istniejącego sterownika na nowoczesny system DCS siemens PCS7 firmy SIEMENS. 

W celu dostosowania maszyny do aktualnych wymogów norm i przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności zgodności z Dyrektywami Maszynową i Narzędziową UE, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa i zalecenia uwzględniono w ramach inwestycji. 

W związku ze zmianą architektury systemu na nowoczesny rozproszony całkowitej wymianie uległo okablowanie kontrolne na obiekcie. 

przemysłowe systemy sterowania

Opis systemu

Zakres prac

  • Wymiana systemu sterowania ze starego (już nie wspieranego) SIMATIC S5 na PCS7;
  • Wymiana wizualizacji z systemu Coros na WinCC;
  • Wymiana szaf sterowniczych w rozdzielni maszyny;
  • Wymiana istniejących napędów na nowe typu Sinamics DC wraz ze sterowaniem;
  • Wymiana panelu operatorskiego na nowy dotykowy pulpit serii Simatic Comfort Panel.

 

audyt bezpieczeństwa maszyn

Modernizacji uległa także część mechaniczna maszyny. W tym celu firma PRO-CONTROL wykonała i uruchomiła dwa nowe ramiona z rolkami dociskowymi dla nawijaka wewnętrznego i zewnętrznego. Nowe ramiona dociskowe bazujące na układzie pneumatycznym umożliwiły regulację siły nacisku niezależnie dla każdego z dwóch ich stron z dodatkową wspólną kompensacją tej siły.

Podsumowanie

Inwestycja podniosła niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy maszyny, ale także dzięki nowemu interfejsowi pozwoliła na usprawnienie