Home » Realizacje » Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji dla huty szkła

Przemysł ciężki i hutniczy

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji dla huty szkła

W 2004 roku zakłady hutnicze zleciły firmie PRO-CONTROL modernizację systemu sterowania i wizualizacji wanny szklarskiej. 

Wymagania huty:

 • nadzór nad pracą wanny szklarskiej,
 • wizualizacja przebiegu procesu produkcyjnego,
 • receptowa i raportowa baza danych,
 • komunikacja i sterowanie nadrzędne
 • regulatorów SIPART,
 • rejestracja zdarzeń i alarmów,
 • raporty parametrów pracy wanny i raporty operatora.

Zakres realizacji:

 • wanna topliwna,
 • wanna wyrobowa,
 • zasilacze szklarskie 4 szt.,
 • nadzór nad pracą innych instalacji wyposażonych.
automatyka procesowa

Opis systemu

System cyfrowy:

 • SIMATIC S7 318 2DP firmy Siemens

Elementy systemu:

 • sterownik SIMATIC S7 318-2DP,
 • system SCADA InTouch 8.0,
 • regulatory SIPART.

Komunikacja:

 • magistrala systemowa PROFIBUS,
 • magistrala SIPART BUS.

Obsługa:

 • ok. 120 sygnałów I/O.

Modernizacja odbywała się podczas pracy wanny szklarskiej, bez jej wygaszania. Wymieniono główny sterownik, system operatorski i komunikację z regulatorami SIPART. Po przygotowaniu systemu cała operacja przełączenia odbyła się w ciągu jednego dnia.

Podsumowanie

Modernizacja systemu automatyki umożliwia sterowanie i wizualizację pracy wanny szklarskiej. Sterowanie nadrzędne jest realizowane przez sterownik główny SIMATIC S7 318 2PD. Nadzoruje on pracę regulatorów SIPART i współpracuje z innymi sterownikami w zakładzie.

Stacja operatorska zajmuje się wizualizacją procesów, wspomaganiem operatora, raportami z przebiegu produkcji a także udostępnia dane procesowe i raporty innym komputerom w zakładzie pracy poprzez zakładową sieć ethernet.

automatyzacja produkcji przemysłowej

Nowy system jest otwarty na współpracę z innymi systemami. Jest bardziej elastyczny i wygodniejszy od starszej wersji. Daje operatorom i technologom do dyspozycji nowoczesne narzędzie rejestracji i analizy danych procesowych zwiększając nie tylko komfort pracy, ale także efektywność produkcji.