Home » Realizacje » System SIMATIC PCS7 – modernizacja systemu sterowania i wizualizacji wanny elektrycznej

Przemysł ciężki i hutniczy

System SIMATIC PCS7 – modernizacja systemu sterowania i wizualizacji wanny elektrycznej

Współpraca z hutą szkła rozpoczęła się już w roku 2004. Wówczas zmodernizowany został system sterowania i wizualizacji wanny szklarskiej. Kolejnym etapem modernizacji była wanna elektryczna w oparciu o system sterowania oparty o sterownik SIMATIC S7 oraz wizualizację WinCC.

Opis systemu

Modernizacja miała na celu ujednolicenie systemu sterowania wannami elektryczną i gazową oraz przygotowanie systemu na modernizację technologiczną wynikającą z planowanych prac.

Zakres prac

  • Migracja istniejącego systemu PCS7 do wersji 7.1.
  • Wykonanie oprogramowania dla nowej wanny gazowej.
  • Zmianę oprogramowania dwóch istniejących sterowników S7-300 umożliwiające ich pracę jako stacji ET200 nadrzędnego systemu 414H.
  • Wykonanie systemu raportowania.
  • Wykonanie wizualizacji wanny gazowej.
  • Wykonanie konfiguracji sieci komputerowej oraz przełączników.
  • Wykonanie konfiguracji routera dostępu zdalnego.

Proponowana przez PRO-CONTROL konfiguracja zakładała, że docelowo na instalacji pracowały będą dwie stacje PCS7 w wersji 7.1. Jedna z istniejących na obiekcie stacji została wyposażona w kompletne narzędzie do programowania i diagnostyki zainstalowanych sterowników SIMATIC S7. Stacja wyposażona w oprogramowanie SIMATIC PCS7 może pracować zarówno jako druga stacja operatorska, jak również jako stanowisko serwisowo-techniczne dla diagnostyki i modyfikacji oprogramowania wszystkich sterowników S7 pracujących na instalacji. Dla integracji z nowym systemem przeprowadzone zostały również odpowiednie uaktualnienia oprogramowania istniejącej stacji operatorskiej. Oprogramowanie WinCC, będące standardowym składnikiem systemu PCS7, zostało uaktualnione do najnowszej wersji.

 

rozproszone systemy sterowania

 

We wdrożonym rozwiązaniu wykorzystane zostały istniejące sterowniki SIMATIC S7 oraz licencje oprogramowania WinCC. Przeprowadzona została migracja wersji oprogramowania do aktualnej wówczas wersji handlowej (PCS7 7.1 SP2, wykorzystująca bazy danych Microsoft SQL Server 2005).

System wykonany został w architekturze rozproszonej, serwery w dwóch rożnych lokacjach (sterowni oraz serwerowni). Dla rozwiązania struktury sieciowej takiego układu oraz zapewnienia sugerowanej wcześniej agregacji połączeń ethernetowych (zapewniającej odporność na awarie pojedynczego połączenia ethernetowego) zastosowane zostały w każdej lokacji dwa stackowalne przełączniki Ethernet (Cisco 3550) połączonych między sobą w układ redundantnego ringu światłowodowego.

Podsumowanie

Zastosowane rozwiązanie jest odporne na awarie każdego pojedynczego elementu sprzętu: karty sieciowej serwera, przełącznika Ethernet, pojedynczej linii ethernet, pojedynczej linii magistrali światłowodowej międzylokacyjnej. Wykorzystanie zostały linki agregowane 200Mbps dla pojedynczych połączeń oraz redundantna magistrala 2x1Gbps dla połączenia międzylokacyjnego.