Home » Realizacje » Migracja systemu sterowania z systemu SIMATIC S5 na system Rockwell ControlLogix w zakładach papierniczych

Inne branże

Migracja systemu sterowania z systemu SIMATIC S5 na system Rockwell ControlLogix w zakładach papierniczych

Kompleks Celulozowo-Papierniczy, w którego skład wchodzi Zakład Celulozy i Papieru, Zakład Worków Papierowych oraz Zakład Tektury i Pudeł jest największym ośrodkiem przemysłowym należącym do grupy.

Zakład Worków Papierowych wyposażony w 3 pełne ciągi workarskie jest obecnie uważany za jeden z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

automatyka produkcji

W zakładzie tym w dotychczasowej konfiguracji maszyna wytwarzająca tekturę obsługiwana była przez sterownik SIMATIC S5-115U, w układzie kaseta główna i trzy kasety oddalone z modułami I/O oraz panel operatorski. 

Firma PRO-CONTROL zaproponowała zastąpienie wysłużonego i nie wspieranego sterownika SIMATIC S5 nowoczesnym sterownikiem ControlLogix firmy Rockwell Automation, a istniejący panel operatorski nowym panelem. 

przemysłowe systemy sterowania

Opis systemu

Zakres prac: 

  • Modyfikacja istniejącej dokumentacji w formie papierowej.
  • Prace montażowe polegające na budowie tymczasowego układu na czas testów (stojaki z adapterami) oraz na właściwym demontażu starego układu i montażu nowego (sterownik, panel, falowniki, serwonapędy w szafie, kabel magistralowy łączący elementy sterownika, zmiany połączeń w szafach w zakresie zasilania).
  • Prace software’owe obejmujące analizę pracy obecnego układu sterowania i wizualizacji, w tym obserwacja pracy maszyny bezpośrednio na obiekcie, weryfikację istniejących funkcji sterowniczych, stworzenie nowego oprogramowania dla sterownika ControlLogix i nowego panela. 
  • Prace uruchomieniowe – testy wstępne, właściwe uruchomienie, szkolenie.

automatyzacja procesow wytwarzania

Podsumowanie

W ramach modernizacji wymienione zostały też falowniki oraz serwonapędy, które zostały zamontowane w szafach w miejscu dotychczasowych urządzeń i zostaną podpięte w istniejące układy elektryczne.