Home » Realizacje » System kontroli wizyjnej nadruku i banderoli

Inne branże

System kontroli wizyjnej nadruku i banderoli

Firma PRO-CONTROL zakończyła wdrożenie wizyjnego systemu kontroli nadruku i banderoli paczek papierosów.

Celem wdrożenia systemu wizyjnego była potrzeba kontroli jakości nadruku ceny na etykiecie oraz prawidłowego nalepienia banderoli na paczce papierosów na istniejącej maszynie GDX1.

Chęć kontroli tych dwóch parametrów wynikała z faktu, że drukarka czasami nie nadrukowywała ceny oraz automat nalepiający banderole potrafił nalepić je krzywo lub wręcz nie nalepić ich wcale.

automatyka maszyn

Opis systemu

Do zbudowania opisywanego systemu kontroli wizyjnej zostały użyte dwa czujniki wizyjne Checker 4G7 firmy Cognex. Dla każdej z kamer dołączono nową szafkę wyposażoną w sterownik SIMATIC S7 200 firmy SIEMENS. Wykonano również montaż mechaniczny kamer oraz ułożono przewody w istniejących trasach kablowych na maszynie GDX1.

W oprogramowaniu kamer dla kontroli obecności ceny została użyta funkcja kontroli natężenia w wybranym obszarze, natomiast dla kontroli banderoli zastosowano funkcję szukania zapamiętanego wzoru. Umożliwiło to wykrywanie nieprawidłowych produktów i pauzowanie maszyny w przypadku braku ceny.

Dla kontroli banderoli wykorzystano istniejący wyrzutnik paczek, pozwalający automatycznie wyrzucić paczki z nieprawidłową banderolą lub po wykryciu trzech kolejnych nieprawidłowych paczek pauzować prace maszyny. Opisany sposób działania wymagał ingerencji w program dwóch istniejących sterowników SIEMENS S7 400 kontrolujących pracę całej maszyny GDX1.

System wizyjny został tak zaprojektowany, aby w przypadku jego dezaktywacji nie pobierał energii – pozwala to na ekologiczne gospodarowanie energią elektryczną.

Podsumowanie

Wdrożenie nowoczesnego systemu wizyjnego kontroli nadruku i banderoli paczek papierosów pozwoliło wyeliminować produkt bez ceny oraz z nieprawidłową banderolą dla maksymalnej wydajności maszyny GDX1 wynoszącej 400 paczek na minutę.

automatyzacja produkcji

Dzięki temu klient ma pewność, że produkowany przez niego produkt spełnia stawiane mu wymagania oraz nie będzie musiał ponosić kosztów ewentualnych zwrotów wadliwych produktów. Wpływa to również na postrzeganie jego produktów jako spełniających wyznaczone standardy.