Home » Realizacje » System MES, monitoring mediów, OEE dla zakładów tytoniowych

Inne branże

System MES, monitoring mediów, OEE dla zakładów tytoniowych

W pierwszej dekadzie 2012 roku firma PRO-CONTROL zakończyła wdrożenie systemu zbierania danych produkcyjnych z istniejących stacji nadzorczych, na których zainstalowany był system wizualizacyjny InTouch. 

Informacje ogólne 

W proponowanym przez inżynierów PRO-CONTROL rozwiązaniu dane prezentowane aktualnie na kilku stacjach operatorskich rozmieszczonych w różnych częściach zakładu w strefie produkcji, zostały zebrane na jednym komputerze i udostępnione w postaci predefiniowanych trendów (65 zestawów po 3 zmienne) i raportów (jeden raport na strefę). 

Dodatkowo zostały one udostępnione w sieci biurowej na jednym wybranym przez Użytkownika systemu stanowisku.  Do zebrania i analizy danych wykorzystano narzędzie Wonderware Historian oraz Historian Client. Łącznie wykorzystano 197 zmiennych.

W tym celu zakupiono licencję na system raportowania danych z aplikacji InTouch – Zdalny Analizator Historii dla 500 zmiennych, który umożliwił zdalny dostęp do zaawansowanych raportów dla jednej osoby z dowolnego komputera, oraz zakupiono licencję na stanowisko komputerowe – Historian Client 10.0.

systemy sterowania produkcją

Opis systemu

Celem zebrania danych na jeden komputer oraz udostępniania ich w sieci biurowej było ułatwienie poglądu i dogodnej analizy zgromadzonych danych osobom nadzorującym prawidłowy przebieg produkcji w zakładzie. Dzięki zastosowaniu pakietu narzędzi Historian Client inżynierowie firmy PRO-CONTROL stworzyli predefiniowane zestawy raportów i trendów, które ułatwiły analizę oraz archiwizację danych.

automatyzacja i robotyzacja produkcji

 

Podsumowanie

Wdrożony przez firmę PRO-CONTROL nowoczesny system zbierania danych produkcyjnych ograniczył straty produkcyjne w zakładzie oraz spowodował obniżenie kosztów produkcji.