Home » Realizacje » Modernizacja systemu sterowania transportem naważania mąki oraz automatyki silosów

Branża spożywcza

Modernizacja systemu sterowania transportem naważania mąki oraz automatyki silosów

W dużym zakładzie w województwie mazowieckim firma PRO-CONTROL wykonała szereg prac modernizacyjnych z zakresu automatyki.

Opis systemu

Modernizacja stacji operatorskiej systemu sterowania transportem naważania mąki na linii produkcji kajzerek

Wykonano kompleksową modernizację stacji operatorskiej PCS7 w zakresie wymiany hardware i oprogramowania oraz dodania nowych funkcji. Na nowej stacji operatorskiej dokonano migracji oprogramowania SIMATIC PCS7 z wersji 7 do wersji 9 oraz wykonano instalację i konfigurację systemu transportu i dozowania mąki, w tym oprogramowania wizualizacyjnego WinCC oraz baz danych.

Do uruchomionego systemu dodano nowe funkcje, m. innymi system bilansowania mąki rejestrujący tankowanie i zużycie mąki. Rozszerzono system SCADA i oprogramowanie paneli operatorskich o możliwość zdefiniowania typu mąki w silosie.

 

systemy automatyki

 

Kolejnym krokiem było ułożenie magistrali Profinet oraz oprogramowanie nowych 22 falowników Danfoss na linii produkcji kajzerek. Zmodyfikowano nastawy falowników w istniejących recepturach oraz zmodyfikowano sterownik PLC oraz wizualizację do obsługi nowych falowników.

 

Modernizacja automatyki napełniania i rozładunku silosów magazynowych – dostosowanie instalacji do wymagań ATEX. 

Następnym etapem prac było wykonanie systemu automatyki napełniania i rozładunku silosów nr 14, 15, 16.

 

urządzenia automatyki przemysłowej

 

Do istniejącego systemu sterowania zostały włączone 3 nowe silosy mąki oraz stacja załadunku silosów, dmuchawa i odsiewacz. Aby umożliwić sterowanie tymi obszarami w istniejącą szafę rozbudowano o nowe dodatkowe moduły wejść i wyjść binarnych.

Z uwagi na duże obciążenie wyłącznika głównego i kabla zasilającego szafy sterowniczej została prefabrykowana nowa szafa MCC. Została wyposażona w wyłącznik główny o prądzie znamionowym 100A.

Podsumowanie

Wykonano także modyfikacje oprogramowania systemu PCS7, które zostało rozbudowane o nowe obiekty.