Home » Realizacje » System MES sterowania i wizualizacji produkcji

Branża spożywcza

System MES sterowania i wizualizacji produkcji

Projekt systemu sterowania i wizualizacji Syropiarni był pierwszą aplikacją InBatch w Polsce, wdrożoną w 2005 roku całkowicie przez polskich inżynierów.  

System został stworzony w oparciu o hardware SIEMENS S7 400 przy wykorzystaniu systemu nadzoru InTouch oraz InBatch.  

Wymagania inwestora:   

 • prowadzenie procesu technologicznego automatycznie na bazie wprowadzonych recept;  
 • modyfikacje istniejących recept przez osoby do tego uprawnione;  
 • sterowanie wszystkimi zainstalowanymi na obiekcie urządzeniami;  
 • rejestrację i wizualizację parametrów technologicznych;  
 • alarmowanie i drukowanie raportów.  

System sterowania produkcją obejmował instalacje:  

 • przyjęcie koncentratu,  
 • stacja aromatów,  
 • mieszanie,  
 • filtracja,  
 • pasteryzacja,  
 • mycie.  

Opis systemu

Zadania InBatcha:  

 • edycja receptur;
 • raportowanie i archiwizacja wyników poszczególnych procesów produkcyjnych;
 • zarządzanie materiałami.  

 System cyfrowy: SIEMENS S7 400 

 Komputerowy system nadzoru: InTouch + InBatch  

 Elementy składowe systemu:    

 • 4 stacje procesowe ET200M,  

 Magistrale komunikacyjne:  

 • PROFIBUS, ASI, Ethernet 

System obsługuje ok. 2000 sygnałów l/O 

InBatch umożliwia w jednym czasie uruchomienie kilku receptur produkcyjnych, automatycznie dobierając przy tym dostępne urządzenia, zbiorniki, rurociągi. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Co więcej, zaimplementowana baza materiałów nie pozwala na niekontrolowane wymieszanie się smaków.  

systemy mes

Oprogramowanie sterownika umożliwia komunikację z innymi PLC przy wykorzystaniu protokółów komunikacyjnych na bazie sieci Ethernet, z wyspami zaworowymi za pomocą protokółu Profibus i z zaworami „inteligentnymi” typu ThinkTop za pomocą sieci ASI. Diagnostyka wybranych urządzeń widoczna jest na obrazach synoptycznych.  

Baza materiałów umożliwia pełną kontrolę nad ilością użytych składników w procesie produkcji. Każda zrealizowana receptura zostaje zapisana w bazie danych.  

System raportowania i archiwizacji umożliwia tworzenie raportów dotyczących procesów produkcyjnych (zużycie materiałów, czas wykonywania poszczególnych operacji) w odniesieniu do zadanego czasu, receptur, urządzeń.  

Sterownik S7 400 realizuje sterowanie wszystkimi zainstalowanymi na obiekcie urządzeniami w trybie ręcznym oraz realizuje poszczególne fazy procesu technologicznego (dozowanie składników, mieszanie, mycie itp.), które „zleca” mu do wykonania system nadrzędny, czyli InBatch. Operatorzy Syropiarni mają jedynie możliwość uruchamiania przygotowanych przez technologów w Recipe Editor receptur i mogą zmieniać tylko wybrane parametry technologiczne.

Podsumowanie

Dzięki zastosowaniu systemu InBatch w połączeniu ze sterownikiem S7 400 i systemem wizualizacji InTouch, wdrożony system zapewnpełną kontrolę nad procesem technologicznym, umożliwił łatwe wprowadzanie nowych i edycję istniejących receptur produkcyjnych.  

Był to milowy krok w kierunku integracji całego procesu zarządzania liniami produkcyjnymi, magazynami surowców, efektywnością wykorzystania maszyn, która w najpełniejszej postaci funkcjonuje jako system MES.