Home » Realizacje » Automatyka przemysłowa BMS w centrum laboratoryjno-magazynowym

Branża farmaceutyczna

Automatyka przemysłowa BMS w centrum laboratoryjno-magazynowym

Branża farmaceutyczna podlega  ścisłym regulacjom w zakresie utrzymania i monitorowania parametrów środowiskowych, stąd potrzeba pełnej kontroli i szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się odchyleń. Tradycyjna automatyka przemysłowa oraz układy sterowania systemem BMS, oparte na wielu autonomicznych sterownikach nie nadążają za dzisiejszymi możliwościami w zakresie integracji, diagnostyki czy monitorowania i udostępniania informacji o stanie instalacji w zakładzie.

Zrealizowana przez firmę PRO-CONTROL automatyka przemysłowa w nowym centrum laboratoryjno-magazynowym, u jednego z największych producentów branży biotechnologicznej, zrealizowana została jako zintegrowany system DCS, który dał wiele nowych możliwości w zakresie funkcjonalnym, jak i na etapie wdrożenia.

Opis systemu

Zastosowany system PCS7 jest skalowalny i posiada wysoki poziom integracji. Dzięki dobremu zaplanowaniu inwestycji udało się nie tylko stworzyć system zbierający i archiwizujący dane z obiektu, ale także większość urządzeń technologicznych została dostarczona bez dedykowanych sterowników, a całość zadań związanych z kontrolą warunków środowiskowych realizuje system DCS. W architekturze systemu zastosowano 13 sterowników SIMATIC S7 410, 3 serwery, w tym dwa z nich, odpowiadające za kluczowe obszary, w układzie redundantnym. W trakcie wdrażania systemu wykorzystano 2 stacje inżynierskie, co umożliwiło realizację prac rozwojowych na pracującej już częściowo instalacji.

BMS automatyka

 

W ramach wdrożonego rozwiązania firma PRO-CONTROL zintegrowała takie obszary jak:

  • EMS,
  • BMS,
  • HVAC (ok. 40 central wentylacyjnych),
  • HW + CW DISTRIBUTION,
  • AIR LOCKS,
  • GAS DETECTION,
  • LEAKAGE DETECTION,
  • HEAT RECOVERY,
  • PMS.

Zastosowanie centralnego systemu inżynierskiego z ujednoliconym i dopasowanym zestawem narzędzi minimalizuje wymagania konfiguracyjne. Centralnym środowiskiem programistycznym jest SIMATIC Manager – aplikacja do tworzenia, zarządzania, archiwizacji i dokumentowania projektu.

 

Simatic Logon

Dostęp do projektu jest kontrolowany poprzez Simatic Logon, gdzie można zastosować logowanie domenowe. Wszystkie działania inżynierskie są rejestrowane, m.in. wszelkie zmiany parametrów z poziomu programu, jak i informacje odnośnie aktualizacji oprogramowania sterowników i wizualizacji. Jest to bardzo istotne w branżach z licznymi obostrzeniami, jak farmaceutyczna.

system DCS

Operatorzy mogą obserwować przebieg procesu wykorzystując układ wielu różnych i funkcjonalnych ekranów, a dzięki hierarchicznej strukturze mamy możliwość szybkiej oceny stanu instalacji i odszukania w jakim obszarze występuje alarm, ostrzeżenie lub awaria urządzenia i w miarę potrzeby szybko interweniować.

SIMATIC Logon umożliwia kontrolę, czy w danym czasie została dokonana zmiana w parametrach lub nastawach danego układu, kto taką zmianę dokonał, który parametr zmienił i jaka była wcześniejsza wartość. Weryfikacje takie są często wymagane i  sformułowane np. w FDA 21 CFR Part 11 lub GAMP

Trendy i zmienne procesowe mogą zostać wywołane bezpośrednio lub za pomocą funkcji „Loop-in-alarm” danego meldunku. Niepotrzebne alarmy możemy blokować, ważną cechą jest, że wznawianie transmisji alarmu występuje dopiero po potwierdzeniu jego poprzedniego wystąpienia, dzięki czemu jeden alarm nie doprowadzi do przeoczenia innych.

Ważną cechą wdrożonego systemu PCS7 jest odwzorowanie programu w wizualizacji, jeden obiekt w programie automatycznie generuje obiekt na wizualizacji, w tym samym obszarze hierarchicznym, dzięki czemu standaryzujemy obsługę i eliminujemy możliwe błędy podczas tworzenia wizualizacji.

automatyka przemyslowa BMS

Jeden obiekt zwizualizowany daje nam informacje ogólne o wartości analogowej, statusie pracy, występujących komunikatach, a po kliknięciu w jego obszar dostajemy szczegółowe i ustandaryzowane stacyjki do obsługi. Ułatwi to także późniejszą obsługę, modyfikację czy rozwijanie systemu. 

 

Web serwer      

System sterowania procesami SIMATIC PCS7 wspiera globalne sterowanie operatorskie i monitorowanie przez internet/intranet. Operator przez stację klienta sieciowego PCS7 ma dostęp do danych projektu udostępnianych przez serwer sieciowy PCS 7.

Aplikacja do powiadomień SMS/e-mail dla utrzymania ruchu

System sterowania jest w większości przypadków bezobsługowy i nie wymaga ciągłego nadzoru operatorskiego, dlatego dodaliśmy do systemu aplikację do wysyłania powiadomień/alarmów.

Jest to niezależna, autorska aplikacja PRO-CONTROL, umieszczona na fizycznym komputerze pracującym w sieci systemu PCS7 i z nim zintegrowana. 

 

systemy sterowania BMS

Aplikacja otrzymuje komunikaty z systemu PCS7 i rozsyła je zgodnie ze zdefiniowaną i edytowalną z poziomu administratora listą odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu komunikaty systemowe trafiają do osób, które są odpowiedzialne za dany obszar funkcjonalny.

 

Podsumowanie

System PCS7 we wdrożonej konfiguracji ma dostęp do pełnej diagnostyki układów automatyki, do poziomu wejścia/wyjścia na kasecie sterownika. Zdecydowanie skraca to czas niezbędny na wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek technicznych.