Home » Realizacje » System wizyjnej kontroli jakości opakowań dla zakładów farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna

System wizyjnej kontroli jakości opakowań dla zakładów farmaceutycznych

W 2022 roku firma PRO-CONTROL w dużych zakładach farmaceutycznych wykonała system wizyjny do kontroli buteleczek.

Opis systemu

Zadaniem stanowiska jest kontrola czterech parametrów butelek:

  1. Domknięcia kapsla
  2. Pęknięcia butelki
  3. Poprawności nadruku na kapslu
  4. Kolorystyki nadruku

wizyjna kontrola plastikowych opakowań

System wizyjny składa się z 7 kamer. Kontrola pęknięć odbywa się na całym obwodzie. Do tego celu służy 6 kamer monochromatycznych i specjalne oświetlenie sterowane prądowo, które pozwala osiągnąć czas naświetlania rzędu 50µs. Dzięki krótkiemu czasowi naświetlania możliwa jest kontrola wizyjna przy pełnej prędkości linii. Kontrola nadruku odbywa się od góry za pomocą oświetlenia dającego równomierny rozkład światła na całej powierzchni kontrolowanego korka.

Konstrukcja systemu pozwala na regulację wysokości za pomocą śruby z wskaźnikiem położenia. System może być łatwo przezbrojony do pracy z różnymi wysokościami butelek. Istnieje również możliwość dostosowania do pracy z różnymi średnicami butelek. Kompaktowa konstrukcja stanowiska pozwoliła na instalację nad istniejącymi przenośnikami bez konieczności zmiany układu istniejącej linii.

farmacja wizyjna kontrola plastikowych opakowan

Wszystkie informacje z kamer przetwarzane są w aplikacji komputerowej stworzonej w środowisku Cognex Designer. Aplikacja pozwala na pełne monitorowanie i raportowanie z przebiegu wszystkich etapów produkcji. Na koniec każdej serii produkcyjnej na serwerze zapisywany jest raport z produkcji zawierający wszystkie istotne zdarzenia, takie jak wystąpienie alarmów, ostrzeżeń czy odrzutów.

kontrola wizyjna plastikowych opakowan

 

Na serwer przenoszona jest również kopia odrzuconych zdjęć. Takie rozwiązanie pozwala na prowadzenie statystyk i monitorowanie jakości produkcji na bieżąco przez dział jakości. Zgodnie z wymogami produkcji farmaceutycznej wszystkie zmiany w parametrach pracy systemu dokonane przez operatorów lub inżynierów zapisywane są w rejestrze Audit Trail. System jest odporny na mycie alkoholem etylowym w stężeniu 70%.

Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnego systemu wizyjnego pozwoliło na wyeliminowanie błędów produkcyjnych związanych z korkowaniem się buteleczek. Dzięki temu zminimalizowano ilość kosztownych reklamacji i poprawiono jakość produktu.