Home » Realizacje » Migracja systemu sterowania produkcją Bottlepack

Branża farmaceutyczna

Migracja systemu sterowania produkcją Bottlepack

W 2009 roku firma PRO-CONTROL przeprowadziła modernizację maszyny Bottlepack 7 w zakładach farmaceutycznych. Prace polegały na zastąpieniu istniejącego systemu sterowania SIMATIC S5 nowym, opartym o sterowniki S7. 

Maszyna została wyposażona w nowy sterownik SIEMENS S7-315 oraz wykonane zostało oprogramowania na podstawie aktualnie działającego układu sterowania elektrycznego. Istniejące układy autonomicznej regulacji PID zostały zaimplementowane w sterowniku PLC. Maszyna wyposażona została w system SCADA oparty na komputerze PC oraz konsoli operatorskiej. Konfiguracja komputerów została wykonana w taki sposób, że komputer wyniesiony został poza strefę czystą dla ułatwienia pracy służb utrzymania ruchu. 

W strefie czystej znajduje się jedynie konsola systemu (monitor panelowy z klawiaturą dotykową), przy komputerze znalazło się dodatkowe wyposażenie w postaci konsoli lokalnej. 

W ramach projektu dostarczone zostały także niezbędne prefabrykaty, wykonane zostały prace montażowe w istniejących szafach oraz dostarczona została znaczna część dodatkowej aparatury pomiarowej. 

Opis systemu

Układ został także rozszerzony o:

  • Monitoring i rejestrację temperatury sterylizacji roztworu, wykonany za pomocą 5 przetworników temperatury (Dn20);
  • Zdalne załączenie urządzenia chłodzącego formy;
  • Monitoring temperatury wody chłodzącej na wejściu i wyjściu urządzenia chłodzącego wraz z sygnalizacją alarmową – dwa przetworniki Dn20;
  • Zliczanie napełnionych multibloków, wykonane za pomocą włączenia do systemu istniejącego układy mechanicznego i istniejącego oczujnikowania;
  • Kontrolę uszkodzenia noża, wykonaną przy pomocy przekładnika prądowego i pomiaru prądu noża.

 

automatyzacja produkcji

Firma PRO-CONTROL przeprowadziła konwersję istniejącego oprogramowania sterownika SIMATIC S5 oraz analizę cyklu pracy maszyny, co po uwzględnieniu nowych elementów, pozwoliło na określenie algorytmów pracy i stworzenie oprogramowania dla nowego systemu sterowania. Po stronie firmy PRO-CONTROL było także przygotowanie i zatwierdzenie dokumentów niezbędnych dla procesu walidacji modernizowanych maszyn.

Podsumowanie

Migracja systemu starowania w zakładach POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim była kolejnym przykładem tego typu modernizacji, przed koniecznością przeprowadzenia których coraz częściej stają służby utrzymania ruchu.

W zależności od stopnia skomplikowania systemu sterowania, ilości układów regulacji i kompletności dokumentacji migracje – w szczególności w zakresie przejścia ze sterowników SIMATIC S5 na S7 – mogą przedstawiać zróżnicowany stopień komplikacji.

Nie ulega jednak wątpliwości, że taka inwestycja jest niezbędna dla zapewnienia bezawaryjnej pracy, w przypadku ewentualnych uszkodzeń sprzętu daje gwarancję szybkiej naprawy, ograniczającej straty do minimum.