Home » Realizacje » System wizyjnej kontroli jakości płynu FLUX na płytce układu scalonego

Branża motoryzacyjna

System wizyjnej kontroli jakości płynu FLUX na płytce układu scalonego

W 2012 roku w dużych zakładach motoryzacyjnych firma PRO-CONTROL wdrożyła nowoczesny wizyjny system kontroli obecności płynu Flux na płytce PCB. 

Cel inwestycji 

Zadaniem postawionym przez Inwestora było wykrycie braku lub niewłaściwego naniesienia płynu FLUX na płytkę układu scalonego przeznaczoną do lutowania. W proponowanym przez inżynierów PRO-CONTROL rozwiązaniu zastosowano dwie inteligentne kamery wyposażone w jednostki obliczeniowe. 

Do realizacji powierzonego zadania idealnie nadawały się monochromatyczne kamery InSight Micro 1020 o rozdzielczości 640 na 480 pixeli firmy Cognex oraz oświetlacze typu Back Light. W kamerach zastosowano obiektywy Edmund Optics 35mm. Kamery umieszczono na specjalnych konstrukcjach wsporczych. Każdą z kamer podłączono z oddzielnym dotykowym 7 calowym panelem operatorskim VisionView 700 firmy Cognex. Po stworzeniu na panelach operatorskich interfejsu możliwe stało się wyświetlanie na nich raportów zawierających datę oraz liczbę dokonanych kontroli, liczbę tub, które przeszły kontrolę, liczbę odrzutów oraz inne. 

W ramach przeróbek maszyny dodane zostało jedno gniazdo kontroli. Karuzela, na której umieszczona jest płytka układu scalonego, po naniesieniu płynu FLUX przesuwa się nad gniazdem kontroli. Po wykryciu przez czujnik obecności płytki układu scalonego system wykonuje zdjęcie i na podstawie analizy obrazu i decyduje, czy zwolnić kontrolowaną płytkę do lutowania, czy wystawić dla operatora sygnał błędu i zatrzymać maszynę. 

Opis systemu

W zakresie zadania było:

 • Przeróbka istniejącej maszyny, na której realizowany jest proces lutowania:
  1. Wycięcie otworów w obudowie dla kamery i oświetlacza;
  2. Przeróbka wanienki z płynem z uwzględnieniem montażu nowych elementów;
  3. Zabudowa elementów systemu.
  4. Dobór oraz instalacja kamer oraz oświetlaczy;
  5. Oprogramowanie systemu wizyjnego;
  6. Przygotowanie algorytmów odpowiedzialnych za kwalifikację wyniku kontroli;
  7. Wprowadzenie zmian w sterowniku maszyny;
  8. Uruchomienie oraz przeszkolenie obsługi.

kontrola wizyjna

Operator ma także stały podgląd każdej kontroli na panelu. Zatrzymanie maszyny następuje po stwierdzeniu braku płynu, jego niewystarczającej ilości lub nierównomiernego naniesienia. Rozpoznanie wadliwego nałożenia płynu pozwala wyeliminować błędy w lutowaniu, które następuje w kolejnym kroku. Elementy, które nie przeszły pozytywnie kontroli trafiają ponownie na stację nakładania płynu i po pozytywnej weryfikacji trafiają do gniazda lutowania.

Podsumowanie

Zastosowanie kontroli wizyjnej pozwoliło znacząco ograniczyć błędy lutowania, których identyfikacja na późniejszym etapie nie pozwalała na wprowadzenie korekty i powodowała znaczne koszty związane z odpadem.