Home » Realizacje » Wizyjna kontrola jakości prowadnic samochodowych

Branża motoryzacyjna

Wizyjna kontrola jakości prowadnic samochodowych

W 2017 roku firma PRO-CONTROL zakończyła modernizację systemów wizyjnych na liniach automatycznego montażu prowadnic samochodowych w zakładach motoryzacyjnych.

Zadaniem systemów jest kontrola męskich i żeńskich prowadnic samochodowych przed parowaniem. Kontrola odbywa się na dwóch stacjach. Na pierwszej stacji sprawdzana jest zgodność komponentów takich jak: wsporniki, nakrętki, śruby, stopki, nity oraz rozmieszczenie otworów i wymiary sztuk. 

Na podstawie zgodności komponentów system sprawdza czy prowadnice należą do produkowanej referencji. Na drugiej stacji system kontroluje wymiary i poprawność zaciśnięcia zamka na prowadnicy męskiej. 

Opis systemu

System oparty jest o kamery Cognex CAM-CIC wyposażone w interfejs GigE Vision. Kamery podpięte są do komputera wyposażonego w FrameGrabber. Na komputerze uruchomiona jest aplikacja stworzona w środowisku Cognex Designer z wykorzystaniem bibliotek wizyjnych VisionPro. Do kontroli komponentów wykorzystano 3 kamery monochromatyczne 1600x1200pix oraz jedną kamerę kolorową 2000x2000pix. Do kontroli zamka wykorzystano kamerę monochromatyczną 1600x1200pix. 

Stworzona aplikacja operatorska posiada rozbudowany interfejs. Najważniejszym wymogiem stawianym aplikacji była możliwość wykonywania walidacji Poka-Yoke na początku produkcji danego formatu. Przed rozpoczęciem produkcji na linię kładzione są sztuki oznaczone specjalnymi znacznikami i posiadające określone wady. 

Administratorzy systemu wprowadzają jakie wady system powinien wykryć na sztukach testowych. Robią to wczytując z dysku do programu zdjęcia wadliwych sztuk i zapisując do specjalnej bazy danych wynik przetwarzania. 

Kiedy system wykona zdjęcie sztuki Poka-Yoke rozpoznaje znacznik i uruchamiana jest specjalna część programu, która sprawdza czy na sztuce zostały wykryte wszystkie wady i czy referencja została poprawnie zmieniona. Wynik inspekcji Poka-Yoke jest automatycznie kasowany przy zmianie referencji oraz po wykonaniu modyfikacji parametrów inspekcji. Dzięki temu użytkownik ma pewność że system jest w 100% sprawny po każdej zmianie na linii produkcyjnej. 

inspekcja wizyjna

 

System pozwala również na:

  • dodawanie nowych formatów,
  • prezentację wyników ostatniej kontroli,
  • edycję parametrów narzędzi,
  • dodawanie nowych narzędzi do systemu oraz usuwanie narzędzi,
  • zmianę parametrów akwizycji,
  • wymianę kamery,
  • zmianę kalibracji kamer,
  • podgląd alarmów.

Podsumowanie

Zastosowanie nowoczesnego systemu kontroli wizyjnej pozwoliło na zwiększenie niezawodności inspekcji, skrócenie czasu dodawania nowych formatów oraz usprawnienie kontroli Poka-Yoke i śledzenia zmian w parametrach systemu.

Dodatkowa możliwe jest automatyczne wykonanie inspekcji w oparciu o zdjęcia Poka-Yoke zapisane na dysku. Dzięki temu operatorzy nie muszą pamiętać o założeniu sztuk kontrolnych oraz ograniczone jest ich niszczenie. 

Wszystkie zmiany w parametrach systemu zapisywane są w bazie danych. Zapisywane są dane użytkownika, czas wykonania zmiany, numer referencji, nazwa kamery oraz nazwa edytowanego narzędzia. 

Dane w bazie audytu system utrzymuje na dysku przez rok. Dzięki temu możliwe jest prześledzenie wszystkich zmian w systemie. System zapisuje również na dysku zdjęcia sztuk odrzuconych wraz z opisem wady. Zdjęcia przetrzymywane są przez tydzień po czym system automatycznie je kasuje. System na bieżąco wizualizuje wyniki wszystkich inspekcji dając operatorom informacje o przebiegu procesu.