Home » Realizacje » Procesowy chromatograf gazowy

Branża gazownicza

Procesowy chromatograf gazowy

W tłoczni gazu na zlecenie operatora PGNiG S.A. firma PRO-CONTROL zainstalowała procesowy chromatograf gazowy firmy SIEMENS.

Oczekiwania klienta:

  • pełna informacja o składzie i parametrach fizyko-chemicznych przesyłanego gazu ziemnego,  
  • wysoka dokładność pomiaru,
  • szczegółowe dane uzyskiwane z pomiaru.

Zrealizowany system analityki zapewnia wysoką dokładność pomiaru, a dzięki wbudowanemu układowi przełączającemu próbki, jest w stanie analizować dane z ośmiu ciągów pomiarowych.

Czujnik punktu rosy wody, pozwalający na uzyskanie pomiarów w zakresie: od -100°C do +20°C, z maksymalną dokładnością ±1°C i rozdzielczością 0,1°C.

Zgodność z normami:

Dokładność metody (w szczególności wyznaczanie punktu rosy węglowodorów), przetestowana została pod względem zgodności z wykorzystywanym przez niemiecki koncern Ruhrgas programem Hysis, dając 100% zgodności określania parametrów i składu gazu.

Opis systemu

Wyposażenie układu:

  • Trzy detektory umożliwiające pełną realizację pomiarów:
    • pomiary C6 – C12;
    • pomiary C1 – C6, azotu i dwutlenku węgla;
    • pomiary wielkości związanych z siarką.

W zaprojektowanym układzie chromatograf współpracuje bezpośrednio z komputerem przetwarzającym dane i jest połączony poprzez magistralę komunikacyjną MODBUS z systemem automatyki węzła opartym na sterownikach firmy MODICON.

systemy klasy mes
Urządzenie pomiarowe:  PGC 302 II firmy Siemens

Integralną częścią tego układu jest komputer przemysłowy z zainstalowanym specjalizowanym oprogramowaniem, które umożliwia prowadzenie analiz składu i parametrów fizykochemicznych gazu.  

Jego podstawowym zadaniem jest wyliczanie punktu rosy węglowodorów oraz wartości gazowych wg normy ISO 6976, a także pełni on rolę dodatkowego systemu archiwizacji danych.

Zainstalowanie dodatkowego wyposażenia w postaci np. układu automatycznego przełączania redundantnych butli z gazami eksploatacyjnymi, czyni układ pomiarowy urządzeniem praktycznie bezobsługowym (poza okresowymi przeglądami).

Podsumowanie

Po uruchomieniu, już w trakcie normalnej eksploatacji, cały układ został dodatkowo przetestowany pod względem dokładności pomiarów oraz powtarzalności wszystkich wyników przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG.

Współpraca była kontynuowana w postaci umowy serwisowej.