Home » Realizacje » System DCS monitoring kuchni w produkcji słodyczy

Branża spożywcza

System DCS monitoring kuchni w produkcji słodyczy

Współpracę z warszawskim zakładem spożywczym firma PRO-CONTROL rozpoczęła już w 2007 od modernizacji systemu archiwizacji parametrów technologicznych. Przez kolejne lata wykonała wiele zleceń, w tym komputerowy system monitoringu kuchni ptasiego mleczka.

System obejmuje pobieranie i przechowywanie parametrów technologicznych z Kuchni Ptasiego Mleczka. Utrzymanie tych parametrów w określonej tolerancji jest kluczowe dla utrzymania jakości produktu. 

 Opis instalacji 

Nasz klient znany jest na rynku z wyrobów najwyższej jakości. Jakość ta wymaga ciągłego, precyzyjnego monitorowania kluczowych parametrów procesu.  

System musi natychmiast i skutecznie informować operatora procesu o jakichkolwiek zaburzeniach mogących wpłynąć negatywnie na jakość produktu jak również umożliwiać łatwy i szybki dostęp do danych historycznych.  

W zaimplementowanym rozwiązaniu funkcje bieżącego monitoringu procesu realizuje panel operatorski. Obrazy synoptyczne informują obsługę o stanie procesu. Każde przekroczenie dopuszczalnego zakresu tolerancji parametrów sygnalizowane jest operatorowi i odnotowywane w bazie danych systemu.  

Podstawowa analiza danych archiwalnych oparta o narzędzia ActiveFactory możliwa jest zarówno z panelu operatorskiego jak i za pośrednictwem  lokalnego intranetu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Obejmuje ona między innymi przeglądanie danych w postaci trendów czasowych, tabeli danych spełniających narzucone kryteria itp.  

Aby uzyskać pełną elastyczność w dostosowaniu produktu do potrzeb zakładu system raportowy wykonany został w oparciu o  MS Excel. Raporty pozwalają na szybki dostęp do kluczowych parametrów procesu odpowiadającym określonym okresom czasu. Żądany przedział czasowy może być podany wprost lub w postaci kodu umieszczanego na pakowaniu produktu (szybka analiza reklamacji).  

Po wybraniu określonych danych wejściowych raport generowany jest automatycznie.

systemy dcs

Opis systemu

System cyfrowy 

 System został zbudowany w oparciu o Platformę Systemową Wonderware.  

  Elementy systemu  

  •  Sterownik PLC oraz połączone z nim siecią światłowodową rozproszone moduły wejść-wyjść –  pobieranie danych z obiektu;  
  • Serwer danych – archiwizacja danych, udostępnianie ich dla całego systemu 
  • Panel operatorski – prezentacja danych na obiekcie;  
  • Komputer PC z przeglądarką internetową – podgląd; 
  • Analiza danych historycznych.  

 Elementy systemu połączone są siecią Ethernet  wykorzystującą magistrale światłowodowe i elektryczne. 

Podsumowanie

Zastosowanie sytemu cyfrowego do monitorowania parametrów procesu kuchni ptasiego mleczka ułatwiło utrzymywanie kluczowych parametrów procesu w zadanej tolerancji jak również umożliwiło pełny i sprawny wgląd w dane archiwalne procesu.  

Wdrożenie systemu znacznie ułatwiło archiwizacje i poprawiło jakość danych procesowych. Dzięki systemowi raportowemu dostęp do danych stał się intuicyjny i szybki. Struktura zaimplementowanego systemu pozwala na łatwą i tanią rozbudowę w przyszłości.