Home » Realizacje » System DCS ABB – modernizacja systemu automatyki suszarni w cukrowni

Branża cukrownicza

System DCS ABB – modernizacja systemu automatyki suszarni w cukrowni

Wymiana układu sterowania i zasilania suszarni wysłodków to kolejny projekt, po wdrożeniu kompleksowej modernizacji systemu automatyki, w jednej z największych cukrowni w Polsce.

Modernizacja systemu automatyki suszarni wysłodków (zgodnie ze standardem, jaki obowiązuje w grupie), została wykonana w oparciu o system DCS firmy ABB.  

Opis systemu

Dzięki nowoczesnym technikom optymalizacji pracy układu, znacznie zwiększono przerób instalacji. Podniesiono niezawodność pracy układu dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i urządzeń obiektowych.

naprawa automatyki przemysłowej 

Możliwość monitorowania całej instalacji, począwszy od układów pomiarowych a skończywszy na urządzeniach w rozdzielni NN z jednego miejsca, wraz z rejestracja parametrów i analizą danych historycznych, umożliwiała dodatkowo optymalizacje i co za tym idzie redukcje kosztów produkcji wysłodków (obniżenie energochłonności, skrócenie i analiza przestojów awaryjnych, nadzór systemowy nad prawidłowym przebiegiem procesu). 

automatyka firmy

Dołożenie w układzie automatyki i sterowania układów dozowania składników witaminowych i smakowych znacznie uatrakcyjniło też asortyment jaki jest sprzedawany przez BSO dla polskich rolników.

Podsumowanie

Dzięki nowoczesnym technikom optymalizacji pracy układu, znacznie zwiększono przerób instalacji. Podniesiono niezawodność pracy układu dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i urządzeń obiektowych.  

Możliwość monitorowania całej instalacji, począwszy od układów pomiarowych a skończywszy na urządzeniach w rozdzielni NN z jednego miejsca, wraz z rejestracja parametrów i analizą danych historycznych, umożliwiała dodatkowo optymalizacje i co za tym idzie redukcje kosztów produkcji wysłodków (obniżenie energochłonności, skrócenie i analiza przestojów awaryjnych, nadzór systemowy nad prawidłowym przebiegiem procesu).

Dołożenie w układzie automatyki i sterowania układów dozowania składników witaminowych i smakowych znacznie uatrakcyjniło też asortyment jaki jest sprzedawany przez grupę dla polskich rolników.