Home » Realizacje » System Siemens PCS7 – modernizacja sterowania nawęglania w elektrociepłowni

Branża energetyczna

System Siemens PCS7 – modernizacja sterowania nawęglania w elektrociepłowni

Firma PRO-CONTROL wykonała kompleksową modernizację systemu sterowania nawęglania w elektrociepłowni w oparciu o rozproszony system cyfrowy PCS7 firmy SIEMENS.

Zakres realizacji:

 • koncepcja, projekt, oprogramowanie, prace montażowe AKPIA;
 • integracja z ogólnozakładowym systemem nadrzędnym PI;  
 • modernizacja systemu automatyki oczyszczalni ścieków;
 • pełna redundancja systemu;
 • wykonanie systemu raportowego.  

Modernizacja system sterowania ciągami nawęglania została wykonana dla części blokowej i kolektorowej.

W skład ciągów nawęglania wchodzą:

 • Przenośniki węgla  26 szt.
 • Przenośniki rewersyjne  4 szt.
 • Wózki zrzutowe  4 szt.
 • Pługi zrzutowe  54 szt.
 • Zsuwnie  16 szt.
 • Wibratory  28 szt.
 • Separatory  4 szt.
 • Zwałowarki i ładowarki  6 szt.
 • Wywrotnice wagonowe  2 szt.
 • Podajniki węgla  51 szt.
 • Pompy odwodnień  11 szt.
 • Wagi taśmowe  4 szt.
 • Instalacje poboru próbek węgla  4 szt.

Opis systemu

Elementy systemu:

System cyfrowy:                       PCS7 firmy SIEMENS

Zmodernizowany system PCS7 zapewnia utrzymanie żądanego poziomu węgla w bunkrach pod kotłami, pełną diagnostykę urządzeń, rejestrowanie danych oraz komunikację z innymi systemami sterowania na terenie elektrowni.  

Elementy składowe:     

 • 1 redundantna stacja procesowa
 • 25 stacji rozproszonych ET200
 • 4 stacje operatorskie
 • 1 stacja inżynierska

Komunikacja:

 • Światłowodowa magistrala komunikacyjna PROFIBUS DP w układzie redundantnego pierścienia,
 • Światłowodowa magistrala komunikacyjna Industrial Ethernet w układzie pierścienia.

System cyfrowy obsługuje:

 • około 2500 sygnałów I/O.

System PCS7 steruje wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład ciągów technologicznych, a także komunikuje się z innymi urządzeniami obiektowymi takimi jak: wagi taśmowe i ultradźwiękowe przetworniki poziomu węgla w bunkrach pod kotłami. Komunikacja ze zwałowarkami i ładowarkami odbywa się drogą radiową.

automatyka przemyslowa warszawa

Dwa podstawowe ciągi technologiczne (dla kotłów wodnych i bloków energetycznych) mogą pracować niezależnie. Każdy z nich wyposażony jest w dwie linie transportu węgla. Węgiel dostarczany jest do bunkrów (39 szt.) pod kotłami z trzech składów węgla lub bezpośrednio z wywrotnic wagonowych.

automatyka procesowa

Zainstalowane oprogramowanie aplikacyjne systemu zapewnia utrzymywanie żądanego poziomu węgla w bunkrach pod kotłami. Służą do tego 22 programy załączania i wyłączania linii transportowych węgla. Programy są automatycznie uruchamiane przez system lub operatora zgodnie z wybranym trybem pracy.

 

Podsumowanie

Dzięki otwartości systemu możliwa jest jego dalsza rozbudowa umożliwiająca nadzór nad pracą oddalonych pompowni przy użyciu łączności radiowej, a także podłączenie do specjalizowanych systemów zarządzania dla zakładów gospodarki komunalnej.