Home » Realizacje » System SCADA dla energetyki – modernizacja systemu sterowania kotła w oparciu o system Siemens PCS7

Branża energetyczna

System SCADA dla energetyki – modernizacja systemu sterowania kotła w oparciu o system Siemens PCS7

Celem modernizacji w elektrociepłowni była wymiana przestarzałego systemu TELEPERM na nowoczesny system Siemens PCS7.

W zakresie realizacji firmy PRO-CONTROL było :

 • wykonanie dokumentacji technicznej systemu cyfrowego,
 • oprogramowanie systemu,
 • montaż prefabrykatów systemu cyfrowego,
 • testy fabryczne FAT oraz obiektowe SAT,
 • montaż obiektowy w zakresie części cyfrowej,
 • uruchomienie,
 • szkolenie dla operatorów.

Opis systemu

W skład systemu wchodziły:

 1. System sterowania procesem SIMATIC PCS7
 • Stacja procesowa S7 414H, w tym:
  • Dwie niezależne jednostki centralne S7 414H,
  • Dwa niezależne procesory komunikacyjne Industrial Ethernet dla każdego CPU,
  • Redundantne moduły synchronizacyjne CPU.
 • Karty modułów I/O (ET200M):
  • Obsługa 520 DI, 180 DO, 210 AI, 40AO.
 • Część operatorska, w tym:
  • Dwie stacje operatorskie cztero-monitorowe,
  • Jednostka centralna z macierzą dyskową RAID 1 (HOT-SWAP), z oprogramowaniem SIEMENS OS Single Station z podwójnymi kartami komunikacyjnymi SIEMENS CP1623,
 • Stacja procesowa AS 414H.
 1. Zastosowane magistrale komunikacyjne:
 • Operatorska Industrial Ethernet,
 • Systemowa FastEthernet,
 • Obiektowa Profibus DP.
 1. Szafy systemowe Rittal dla instalacji elementów systemu i separacji, wyposażone w zasilacze, zabezpieczenia, przekaźniki pośredniczące dla wyjść dyskretnych:
 • Pulpity dyspozytorsko-sterownicze.

system scada dla energetyki

Podsumowanie

Zastosowany system Siemens PCS7 umożliwił generowanie i wszechstronną obsługę alarmów procesowych i systemowych.

Zaimplementowany w systemie PCS7 przejrzysty i logiczny system zarządzania alarmami powoduje, że nawet w przypadku wystąpienia wyjątkowo dużej ilości alarmów możliwa jest ich sprawna obsługa, a żaden alarm nie zostanie przeoczony.

Utworzona baza danych alarmów zapewnia możliwość przeglądania jej z dowolnie określonymi filtrami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w systemie sterowania operatorzy urządzeń uzyskali szybki dostęp do najważniejszych danych procesowych.

Zawarte w systemie PCS7 narzędzia diagnostyczne usprawniły także obsługę techniczną instalacji. Dodatkowo wymiana praktycznie kompletnej aparatury oraz infrastruktury komunikacyjnej zapewniła wysoką niezawodność zmodernizowanej instalacji. Elastyczność systemu pozwala na jego dalszą rozbudowę w przyszłości.