Home » Mapa drogowa transformacji Przemysł 4.0

Mapa drogowa transformacji Przemysł 4.0

Transformacja cyfrowa to już nie tylko moda, ale konieczność dla firm produkcyjnych. Rosną koszty mediów, pracowników, a potencjał produkcyjny jest często niewykorzystany. Firmy potrzebują działać szybciej, sprawniej, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia zasobów.

 

Mapa drogowa transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

 

Pozyskanie funduszy na transformację cyfrową przedsiębiorstwa produkcyjnego jest kluczowe. Duże możliwości dają dofinansowania z Funduszy Europejskich. Jednym z nich jest pomoc w ramach konkursu PARP 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, PO IR 2014-2020, Pilotaż Przemysł 4.0. 

Według informacji podanych przez PARP niezbędnym załącznikiem do złożenia wniosku o dofinansowanie jest przedstawienie przez firmę planu transformacji w postaci tzw. mapy drogowej. Bowiem transformacja jest procesem, a nie jednorazowym działaniem. Powinna być zaplanowana i dostosowana do planów przedsiębiorstwa i osadzona w jego realiach i potrzebach.

 

Transformacja przemysł 4.0

 

Minimalny zakres mapy drogowej transformacji Przemysł 4.0 to: 

I. Część diagnostyczna:

 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.
 2. Charakterystyka otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do przedsiębiorstwa wnioskodawcy.
 3. Charakterystyka produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem ich dojrzałości cyfrowej.
 4. Charakterystyka dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz informacje o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych.
 5. Identyfikacja, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
 6. Ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
 7. Wnioski i plan działań.

 

II. Część dotycząca wdrożenia:

1. Charakterystyka inwestycji:

 • opis zaplanowanej inwestycji jako elementu wdrażania strategii cyfrowej w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej (cel, efekt, charakterystyka rozwiązania, wskazanie technologii kluczowych Przemysłu 4.0 planowanych do wykorzystania we wskazanym rozwiązaniu – BigData oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy Internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych…),
 • analiza kosztów wdrożenia, korzyści i potencjalne ryzyka,
 • określenie celów transformacji cyfrowej oraz mierników ich efektywności, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej,
 • uzasadnienie strategiczne wybranej inwestycji jako etapu wdrażania kompleksowej strategii cyfryzacji,
 • uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI;

2. Plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji);
3. Planowane źródła finansowania.

Transformacja cyfrowa 4.0

Jeśli potrzebujesz konsultacji – napisz do nas: 

 


  * pola obowiązkowe