Automatyka przemysłowa w dobie Przemysłu 4.0

Automatyka przemysłowa nabiera w dzisiejszych czasach zupełnie nowego znaczenia. Korzystanie z autonomicznie sterowanych urządzeń produkcyjnych nie jest już w stanie zaspokoić potrzeb menedżerów i dyrektorów technicznych czy produkcji, dla których jednym z głównych wyzwań jest konieczność ciągłej optymalizacji kosztów wytwarzania, a w wielu dziedzinach przemysłu także szybkiego dostępu do wiedzy na temat zrealizowanej produkcji.

Jeżeli weźmiemy dodatkowo pod uwagę potrzebę coraz szybszego dostępu do informacji o użytych surowcach, precyzyjnych danych o parametrach procesu produkcji czy danych z testów laboratoryjnych, to okazuje się, że integracja systemów sterowania z informatycznymi systemami archiwizacji danych i wspomagania produkcji jest jedyną drogą, którą mogą podążać zakłady nastawione na doskonalenie procesu, optymalizację kosztów i ograniczanie strat produkcyjnych. 

 

zarządzanie wydajnością maszyn OEE

 

Odchodzi się od modelu utrzymania ruchu działającego głównie w przypadku awarii na predykcyjne utrzymanie ruchu, w którym planuje się remonty maszyn, serwis sterowania i automatyki przemysłowej tak, aby zminimalizować liczbę awarii, a naprawy wykonywać zanim maszyna zastopuje produkcję. Ma to bezpośredni wpływ na wyniki finansowe zakładów, zmniejszenie odpadów, zwiększenie jakości.

Poprzez komunikację inteligentnych czujników i analizatorów można pozyskać wiele danych z procesu technologicznego, skorelować je ze sobą i zwizualizować.

 

 

Korzyści z automatyki przemysłowej 4.0:

  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym – poprawa wydajności operacyjnej,
  • Spójny obraz firmy w różnych jednostkach produkcyjnych (dostęp na ekranach przemysłowych, w biurze, z dowolnego miejsca z dostępem do internetu),
  • Wskaźniki wydajności monitorowane w czasie rzeczywistym,
  • Monitoring zużycia mediów produkcyjnych jak woda, gaz, prąd, sprężone powietrze,
  • Zintegrowane zarządzanie wydajnością maszyn OEE,
  • Alarmy SMS/e-mail wysyłane do osób odpowiedzialnych za dany obszar, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.

 

pomoc inwestycyjna inwestycje w automatykę przemysłową

 

 

Jeśli potrzebujesz konsultacji – napisz do nas: 


    * pola obowiązkowe