Home » Realizacje » Centralny system zarządzania technicznego

Branża kosmetyczna

Centralny system zarządzania technicznego

W dużym zakładzie produkującym kosmetyki firma PRO-CONTROL zrealizowała Centralny System Zarządzania Technicznego (CTC). Zadaniem systemu jest kontrola i monitorowanie stanu urządzeń zlokalizowanych na terenie całego zakładu. 

Opis systemu

Zakres realizacji: 

 • Stacja 15kV
 • Przykład 
 • Rozdzielnia elektryczna NN 
 • Pomieszczenie transformatorów 
 • Konfekcjonowanie/Pakowanie 
 • Produkcja 
 • Wagownia 
 • Myjnia 
 • Klimatyzacja 
 • Laboratorium 
 • Portiernia 
 • Stacja Uzdatniania Wody 
 • Chłodnia 
 • Kompresory 
 • Magazyn 
 • Drzwi pożarowe 

System cyfrowy: 

 • SIMATIC S7 
 • WinCC firmy Siemens 

Elementy składowe: 

 • 3 sterowniki PLC 
 • 1 stacja operatorska 

System obsługuje: 

 • 100  sygnałów l/O
 • elementy ochrony przed przepięciami i zakłóceniami 

system do zarządzania produkcją

Podsumowanie

Zastosowanie centralnego systemu zarządzania technicznego pozwala na pełną kontrolę poszczególnych obszarów (węzłów technologicznych) zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego. Dzięki rozproszonej architekturze system ten może obsługiwać zakład dowolnej wielkości.

Elementy składowe systemu zbierają sygnały z poszczególnych urządzeń (szaf sterowniczych, rozdzielnic elektrycznych, różnego typu urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego, obiektów pomocniczych) i za pomocą magistrali komunikacyjnej przesyłają te informacje do centralnego punktu zarządzania znajdującego się w pomieszczeniu ochrony zakładu.

Na centralnym monitorze wizualizowane są wybrane pomiary (temperatury, ciśnienia, napięcia itp.) oraz sygnalizowane i drukowane są wszystkie stany awaryjne i alarmowe. Dodatkowo wszystkie stany są archiwizowane w systemie dla celów ich późniejszej analizy.

Dzięki odpowiednim poziomom dostępu w systemie operator może ingerować w wybrane układy, np. zdalnie uruchamiać układ klimatyzacji i ogrzewania zadając odpowiednią temperaturę. Konfiguracja systemu pozwala na jego dalszą rozbudowę w miarę rosnących potrzeb użytkownika.