Home » Realizacje » Integracja systemu rejestracji danych na prasach z ogólnowydziałową bazą danych

Branża motoryzacyjna

Integracja systemu rejestracji danych na prasach z ogólnowydziałową bazą danych

Dla dużego zakładu produkcyjnego opon firma PRO-CONTROL wykonała system rejestracji danych z 68 pras wulkanizacyjnych, który oprócz rejestracji informacji o przebiegających procesach wulkanizacyjnych na prasach, udostępniał centralną bazę recept wulkanizacyjnych dla tych pras. 

Wymagania: 

 • platforma pomostowa do współpracy z zakładową bazą danych,
 • współpraca z systemem czytników kodów kreskowych,
 • rozbudowa bazy receptur wulkanizacyjnych,
 • rozbudowa bazy gromadzącej dane z 68 pras wulkanizacyjnych,
 • śledzenie opon na prasach,
 • blokowanie pras, w przypadku niewłaściwych opon,
 • włączenie do systemu kontroli następnych 40 pras,
 • zwiększenie funkcjonalności paneli operatorskich. 

Opis systemu

System cyfrowy: 

 • SIMATIC WinCC firmy SIEMENS
 • OPC Serwer firmy SIEMENS

Elementy systemu: 

 • Komputer pomostowy z aplikacją OPC Serwer firmy SIEMENS,
 • Redundantny serwer z oprogramowaniem WinCC firmy SIEMENS,
 • 3 stacje operatorskie na bazie systemu SIMATIC WinCC firmy SIEMENS,
 • Światłowodowa magistrala komunikacyjna Industrial Ethernet,
 • 68 sterowników SIMATIC S5 doposażonych w karty komunikacyjne,
 • 68 paneli operatorskich (MP20 i TP270) – rozbudowa funkcjonalności.

Zakres realizacji:

 • dostawa i oprogramowanie komputera pomostowego do współpracy z systemem czytników kodów kreskowych i zakładową bazą danych;
 • modernizacja redundantnego serwera;
 • modernizacja stacji operatorskich WinCC;
 • modyfikacja oprogramowania 68 sterowników PLC SIMATIC S5 oraz oprogramowania 68 paneli operatorskich firmy SIEMENS;
 • szkolenie obsługi;
 • rozruch systemu.

W ramach obecnej realizacji system ten rozbudowano o funkcje współpracy z systemem czytników kodów kreskowych na oponach i połączono ten system z nowobudowaną zakładową bazą danych, rejestrującą procesy produkcyjne opon na różnych wydziałach.
Platforma pomostowa służy wymianie wszelkich informacji pomiędzy systemem rejestracji danych na prasach PCX, zakładową bazą danych i systemem czytników kodów kreskowych. Informacje o każdej wyprodukowanej oponie przeznaczonej do wulkanizacji pobierane są sukcesywnie z ogólnowydziałowej bazy danych do komputera pomostowego.

Każda opona, która znajdzie się na prasie, jest identyfikowana na podstawie indywidualnego kodu kreskowego, który drogą radiową przesyłany jest do komputera pomostowego.

Komputer pomostowy ma ciągły dostęp do systemu rejestracji danych i aktualnego obłożenia poszczególnych pras (realizowane recepty wulkanizacyjne). W komputerze pomostowym następuje porównanie wszystkich dostępnych danych i na tej podstawie dana opona jest dopuszczana do wulkanizacji lub prasa jest blokowana. Po zakończeniu wulkanizacji, informacja o przebiegu wulkanizacji opony identyfikowanej kodem kreskowym wędruje z systemu rejestracji danych do komputera pomostowego i dalej do zakładowej bazy danych.

Podsumowanie

Taka integracja systemów umożliwia:

 • kadrze zarządzającej uzyskiwanie szczegółowej informacji o procesie produkcyjnym w zakładzie, pozwala na śledzenie każdej opony na każdym etapie procesu,
 • dział jakości może odtworzyć historię produkcji każdej opony, co sprzyja procesowi ciągłego doskonalenia,
 • możliwość blokowania pras w przypadku niewłaściwych opon zmniejsza skutecznie straty materiałowe.

Zalety tego typu systemu przekładają się również na wydajność produkcyjną i jakość produktu końcowego.