Home » Realizacje » Kompleksowa modernizacja przemysłowego systemu sterowania w mleczarni

Branża spożywcza

Kompleksowa modernizacja przemysłowego systemu sterowania w mleczarni

W roku 2002 roku w dużym zakładzie mleczarskim o przerobie 330 ton mleka na dobę firma PRO-CONTROL wykonała kompleksową modernizację systemu sterowania.

Zakres realizacji obejmował etap przyjęcia i magazynowania mleka, obsługę procesów pasteryzacji, fermentacji oraz produkcję czterech linii produktowych (mleko, kefiry, śmietana i jogurty), proces pakowania, instalacja CIP, a dodatkowo obiekty towarzyszące, takie jak rozdzielnie elektryczne oraz obsługa mediów pomocniczych.  

Wszystkie te działania miały także przynieść wymierną poprawę najważniejszych wskaźników jakości produkcji, niezawodności oraz standardów działania zakładu takich jak wizualizacja pracy wszystkich instalacji obiektowych, archiwizacja danych oraz system raportowania.  

automatyzacja procesów technologicznych

Całe uruchomienie zakładu przeprowadzono w ciągu 36 godzin.  

Opis systemu

System cyfrowy:  PCS7 firmy SIEMENS 

 Elementy składowe:  

  • 4 redundantne stacje procesowe 
  • 40 rozproszonych stacji ET 200,   
  • 5 stacji operatorskich dwumonitorowych 
  • 1 redundantny serwer,
  • 1 stacja inżynierska 

Redundantne magistrale:  

  • Industrial Ethernet i PROFIBUS  

 Obsługa:  

  • ok. 5 000 sygnałów I/O, w tym: 
  • 4 000 sygnałów binarnych               
  • 1 000 sygnałów analogowych 

 Zastosowany  system  umożliwia  kompleksową automatyzację mleczarni na każdym etapie procesu technologicznego i z zachowaniem jej bezprzerwowej pracy.  

Do uruchomienia inżynierowie i programiści PRO-CONTROL przygotowywali się przez ponad cztery miesiące. Wykorzystując zaplanowane przerwy technologiczne następowało testowanie kolejnych elementów nowego cyfrowego systemu PCS7 oraz powracanie do wciąż działającego starego sterowania.  

Gdy poszczególne fazy procesu zostały już przygotowane w nowym systemie nadszedł decydując moment przełączenia całej mleczarni na sterowanie cyfrowe. Wprawdzie kontrola jakości prac była rygorystycznie monitorowana na każdym etapie realizacji, ale obaw o wyniki „próby generalnej” nie brakowało. 

Finalnie, cała operacja od zatrzymania procesu do jego ponownego uruchomienia zajęła zaledwie 36 godzin.  

systemy scada

 

Wbudowany w system specjalizowany mechanizm receptur daje możliwość jednoczesnej realizacji kilku szarż, co pozwala na zwiększenie całkowitej wydajności zakładu.  

Korzyści wynikające z modernizacji sterowania są trudne do przecenienia.  

Nowy system zapewnia pełną kontrolę nad przebiegającym procesem produkcyjnym, począwszy od etapu przyjęcia mleka surowego (monitoring stacji przyjęcia), poprzez jego wstępną obróbkę, właściwą produkcję wyrobów gotowych, przetworów mlecznych aż po proces pakowania.

automatyzacja linii produkcyjnych

Podsumowanie

Pełna automatyzacja procesu mycia całej instalacji mleczarni umożliwia zachowanie wszystkich wymogów higienicznych oraz skrócenie czasu przerw w produkcji.  

Zastosowanie 100% redundancji wszystkich newralgicznych elementów nowego systemu gwarantuje niezawodność i wyeliminowanie postojów awaryjnych.