Home » Realizacje » Kompleksowa modernizacja zakładów farmaceutycznych

Branża farmaceutyczna

Kompleksowa modernizacja zakładów farmaceutycznych

W latach 2003-2009 firma PRO-CONTROL zaangażowana była w szereg prac modernizacyjnych realizowanych w dużej firmie farmaceutycznej.

Współpraca rozpoczęła się od wymiany systemu sterowania TSX firmy Telemecanique Granulatora GLATT WSG-CP30. Konieczność wymiany systemu wynikała z jego dużej awaryjności oraz utraty niektórych funkcji na skutek opisanych awarii. W celu ograniczenia kosztów niezbędnych do odtworzenia pełnej sprawności maszyny firma PRO-CONTROL pozostawiła cały układ mechaniczny i elektryczny. 

W zakresie prac realizowanych przez PRO-CONTROL była dostawa wraz z zamontowaniem nowego sterownika, jego oprogramowanie oraz rozruch urządzenia. Nowy układ sterowania wyposażony został w sterownik S7-300 oraz panel OP37. Bazując jedynie na niekompletnym programie źródłowym oraz w oparciu o szczegółowe opisy działania maszyny, które zostały przekazane przez inwestora, zostały przygotowane przez firmę PRO-CONTROL nowe algorytmy sterowania oraz propozycje obrazów. Na tej podstawie powstał nowy system z nowym, pełnym oprogramowaniem, dzięki czemu została przywrócona pełna sprawność maszyny Glatt. 

Udana współpraca przy pierwszym temacie zaowocowała kolejnym, którym była migracja starego układu sterowania powlekarki draży GLATT GC1250, opartego o sterownik serii S5 na sterowanie S7-300 wraz z panelem dotykowym TP270. Po stronie firmy PRO-CONTROL było opracowanie dokumentacji technicznej branży AKPiA w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji układu sterowania (konfiguracja nowego PLC, obszycie bloków do istniejących listew krosowych, adresacja wejść/wyjść ze sterownika), kompletacja sterownika PLC i terminalu operatorskiego, instalacja obiektowa, oprogramowanie i uruchomienie modernizowanego układu sterowania. 

Kolejne udane prace modernizacyjne zaowocowały współpracą przy budowie systemu archiwizacji danych z maszyn produkcyjnych, który został zrealizowany w warszawskim zakładzie. 

System raportowania danych zbiera dane ze sterowników pracujących w zakładzie. W tym celu istniejące sterowniki zostały połączone siecią PROFIBUS, która umożliwia połączenie sterowników SIMATIC serii zarówno S5 jak i S7 oraz systemu raportowego w jednolitą sieć komunikacyjną. 

Opis systemu

Istniejące sterowniki zostały rozbudowane o niezbędne urządzenia komunikacyjne: procesor komunikacyjny PROFIBUS odpowiedni do danego sterownika i przyłącze sieciowe oraz oprogramowanie umożliwiając komunikację z systemem raportowania. System raportowania danych realizuje następujące funkcje:

  • rejestracja danych uruchamiana i zatrzymywana wraz z szarżą automatycznie przez system lub ręcznie przez polecenie operatora;
  • wydruk zarejestrowanych danych automatycznie na koniec szarży lub ręcznie na polecenie operatora w dowolnej chwili.

System raportowania zrealizowany jest na bazie oprogramowania SIMATIC WinCC.

system realizacji produkcji

 

Podsumowanie

Nowy system daje służbom utrzymania ruchu możliwość śledzenia i rejestracji stanów pracy oraz awarii poszczególnych sterowników.

Co jednak ważniejsze, system daje możliwość zbierania danych o parametrach produkcyjnych, podglądu on-line w postaci wykresów i trendów, a po spełnieniu wymogów walidacji systemu komputerowego może być podstawą do walidacji produkcji leków.