Home » Realizacje » System automatycznego pakowania

Branża spożywcza

System automatycznego pakowania

Dla zakładów piekarskich firma PRO-CONTROL zaprojektowała i wdrożyła kompleksowe stanowisko automatycznego pakowania bułek do kartonów zbiorczych. 

Linia została zabudowana na istniejących u klienta transporterach. W ramach projektu firma PRO-CONTROL dostarczyła następujące elementy:  

 • układ podwójnego transportera napędzanego za pomocą serwonapędów, którego zadaniem jest wprowadzanie odpowiednich separacji pomiędzy drożdżówkami;  
 • przenośnik poprzeczny z zabierakiem wraz z pasem napędowym w pierwszej przegrodzie, w którym kompletowana jest pełna warstwa – 16 drożdżówek;  
 • dwuramienny manipulator obrotowy z przyssawkami, który może pracować w konfiguracji 16 lub 8 drożdżówek;  
 • układ pozycjonujący kartony przez włożeniem do nich bułek w układzie 1 lub 2 pełne warstwy;  
 • sztaplarkę oraz desztaplarkę;  
 • układ sterujący z panelem, służącym do wyboru sekwencji pracy.  

Opis systemu

Bułki z maszyny pakującej trafiają na przenośnik separujący, którego funkcją jest zwiększenie odstępów pomiędzy bułkami. Nad przenośnikiem znajduje się czujnik zliczający bułki. Bułki z przenośnika separującego trafiają na taśmę odbierającą. Na taśmie tej zbiera się cztery bułki a po sygnale z czujnika stwierdzającego cztery bułki na taśmie sterownik uruchamia taśmę zabierakową. Taśma zabierakowa przesuwa pakiet czterech bułek o jedną pozycję. Cykl ten powtarza się czterokrotnie, do momentu otrzymania na polu odkładczym jednej warstwy bułek w rozstawie 4×4. 

Gotowa warstwa pobierana jest za pomocą zestawu przyssawek podciśnieniowych przez chwytak manipulatora. Po pobraniu bułek chwytak unosi się na wysokość umożliwiającą przeniesienie bułek do pudełka. Zespół manipulatora obrotowego wyposażony jest w dwa identyczne chwytaki. Przez obrót wokół głównej osi realizowane jest przenoszenie jednej warstwy bułek z przenośnika kieszeniowego do pudełka. Operacja pobrania i odłożenia realizowana jest w tym samym momencie przez dwa chwytaki. Zespół manipulatora w pełnym cyklu wykonuje dwa obroty układając w pudełku dwie warstwy bułek. Po zakończeniu cyklu, system podawania pudełek przesuwa pełne pudełko na przenośnik i zastępuje je pustym pobranym z przenośnika. 

Pudełka puste podawane są w sposób automatyczny z przygotowanego magazynu.

audyt bezpieczeństwa maszyn

Podsumowanie

Wdrożone stanowisko automatycznego pakowania bułek do kartonów zbiorczych umożliwiło:  

 • lepsze wykorzystanie maszyn,  
 • skrócenie czasu przestoju linii pakowania,  
 • zmniejszenie liczby osób je obsługujących,  
 • zwiększenie liczby narzędzi i urządzeń nadzorowanych przez jedną osobę,  
 • zwiększenie wydajności i elastyczności produkcji, przy zmniejszonym zatrudnieniu, 
 • zasadniczą zmianę warunków pracy (wyeliminowanie monotonnej pracy).  

Ekonomiczne korzyści wynikające z wdrożenia automatycznego systemu pakowania drożdżówek sprawiły, iż inwestycja była jak najbardziej uzasadniona. Do tej pory przy pakowaniu drożdżówek pracowały cztery osoby, natomiast nowy system wymaga pracy jednego operatora.  

W efekcie modernizacji linii nastąpiło zwiększenie wydajności linii oraz zapewnienie wysokiej jakości i powtarzalności ułożenia produktu w pudełku.